Viisad

2022/9/7

Viisa taotlemine

Praegu vajavad kõik välisriikide kodanikud, kellel pole Jaapanisse tagasipöördumisluba (re-entry permit), riiki sisenemiseks viisat. Palume võtta arvesse, et koroonaviiruse pandeemia mõju tõttu võib viisa taotlemise protsess võtta tavalisest rohkem aega. Hindame teie mõistvat suhtumist ja koostööd. 
 

COVID-19 pandeemiaga seotud informatsioon 

Piirimeetmed

Tähtis teade muudatustest riiki sisenemisel ja viisade ajutisest peatamisest seoses koroonaviirusega.
Riiki sisenemise piirangud seoses COVID-19 viiruse levikuga (uuendatud!)
Viisa taotlemisest välisriikide kodanikele piiriülese reisimise järkjärgulise taastamise meetmete raames (uuendatud!)
 

Informatsioon riiki sisenejatele

[Teade] Külastage rakendust Japan Web, mis võimaldab teil eelnevalt veebis sisestada riiki sisenemiseks vajalikku informatsiooni.
COVID-19 informatsioon Jaapani Tervise-, Töö- ja Heaoluministeeriumi veebilehel 

Avalikus ruumis COVID-19 kaitsemaski kandmine Jaapanit külastades
COVID-19 levikut tõkestava põhimeetmena on oluline kanda kaitsemaski. Palun kandke maski õigesti, nagu on näidatud alltoodud juhendites.
COVID-19 kaitsemaski kandmine avalikus ruumis
COVID-19 kaitsemaski kandmine lastel


NB! Enne saatkonna külastamist palun leppige eelnevalt kokku külastuse aeg e-posti teel aadressil ryouji@ti.mofa.go.jp
 või helistades telefonil 6310 531. Saatkonda tulles palun kandke maski!
 

Viisa väljastamise tingimused ja viisa taotlemiseks esitatavad dokumendid 

NB! COVID-19 pandeemia tõttu on kehtestatud piirangud. Praegu kehtivate tingimuste kohta leiate täpsemat infot ülaltoodud linkidelt.
 
 Välisriikide kodanikud võivad alates 1.03.2022 riiki siseneda vastuvõtva organisatsiooni vastutusel, välja arvatud turismi eesmärgil. Alates 7. septembrist 2022 on välisriikide kodanikel turismi eesmärgil lubatud Jaapanisse siseneda vastuvõtva organisatsiooni vastutusel . 
Põhimõtteliselt on kõikide välisriikide kodanike (kes ei ole Jaapani elanikud) sisenemine Jaapanisse ajutiselt peatatud, välja arvatud erakorralistel asjaoludel. Välisriikide kodanike puhul, kes taotlevad Jaapanisse sisenemist allpool nimetatud juhtudel (i) ,(ii) ja (iii), loetakse tingimused erakorralisteks asjaoludeks täidetuks ja nad võivad põhimõtteliselt riiki siseneda juhul, kui vastuvõttev organisatsioon Jaapanis on taotlenud neile ERFS sertifikaadi (Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS):

(i) välisriikide kodanikud, kes sisenevad Jaapanisse lühiajaliseks perioodiks (vähem kui 3 kuud), kui reisi eesmärgiks on äriasjad, töötamine, vms  
Välisriikide kodanikel, kes saabuvad Jaapanisse alates 7. septembri 2022 südaööst (Jaapani aja järgi) ja kelle reisi eesmärgiks on äriasjad, töötamine vms ning kes soovivad taotleda mitmekordset viisat, palun esitada antud vorm.
(ii) välisriikide kodanikud, kes sisenevad riiki lühiajaliseks perioodiks turismi eesmärgil alates 10. juunist 2022 (ainult juhul, kui turismifirma vms organisatsioon toimib vastuvõtjana)
(ⅲ) välisriikide kodanikud, kes sisenevad Jaapanisse pikaajaliseks perioodiks.

 
COVID-19 pandeemia tõttu vajavad praegu kõikide välisriikide kodanikud Jaapanisse sisenemiseks viisat
Viisa taotlemiseks ülalpool kirjeldatud juhtudel on vaja esitada järgmised dokumendid:
Pass
35 mm x 45 mm dokumendifoto (mitte vanem kui 6 kuud)
Viisa taotluse vorm   (saadaval Jaapani Suursaatkonna konsulaarosakonnas ja veebilehel)
・ERFS sertifikaadi koopia. *Kui välisriikide kodanikud, kelle reisi eesmärgiks on äriasjad, töötamine vms, soovivad taotleda mitmekordset viisat, peab ERFS sertifikaadil olema vastav märge.
・*Mitmekordse viisa taotluse vorm (juhul, kui soovitakse mitmekordset viisat)
Lisaks ülaltooduile võidakse taotlejalt nõuda veel mõningaid täiendavaid dokumente.

 
Uuendatud piirimeetmed alates 7. septembrist 2022
25. augustil 2022 avaldatud “Uute piirimeetmete (31)” alusel muutuvad alates 7. septembrist 2022 piiriületuse reeglid teatud riikidest/ piirkondadest reisijatele, näiteks kaob reisieelse COVID-19 testi nõue.

Uuendatud testimise ja karantiininõuded Jaapanisse saabumisel
Võttes arvesse teaduslikku informatsiooni omikron variandi kohta, nakkusolukorda eri riikides /piirkondades, täielikult arvesse võttes selle variandi riiki toomise riskihinnanguid, vaktsiinide efektiivsust ja teisi tegureid, rakendatakse järgmisi meetmeid vastavalt käesolevate meetmetega seotud eraldi määrustele.

Eesti kuulub sinisesse kategooriasse.

Classification

Vaccination certificates (with three doses)

PCR test (72 hours prior to departure) *Not required if the third vaccination has been completed 

PCR test (arrival at airports)

Quarantine period and other measures after entry into Japan

Countries/regions classified as Red

No

Required

Required

3-day quarantine at a specific facility designated by the chief of the quarantine station(+negative test result (PCR test) at the facility)

Yes

Not required 

3-day home quarantine+ negative result of a voluntary test/ 5-day home quarantine without a test

Countries/regions classified as Yellow

No

Required

Yes

Not required 

Not required

Home quarantine and other measures are not required

Countries/regions classified as Blue

No

Required

Yes

Not required 

 

Jaapanisse saabudes on vaja (1) esitada vaktsineerimistõend või 72 tunni sees enne lähteriigist lahkumist tehtud koroonaviiruse testi negatiivse tulemuse tõend ja (2)  täita küsimustik ning laadida see veebi- /mobiilirakenduses üles. Palun vaadake allpool olevat linki Fast Track rakenduse kohta.
A. Need, kes on vaktsineeritud vähemalt kolme doosiga: ei ole vaja esitada 72 tunni sees enne lähteriigist lahkumist tehtud koroonaviiruse negatiivse testi tõendit. Palun vaadake allpool olevat linki Fast Track rakenduse kohta.
B. Need, kes ei ole vaktsineeritud vähemalt kolme doosiga: on vaja esitada 72 tunni sees enne lähteriigist lahkumist tehtud koroonaviiruse negatiivse testi tõend. Palun vaadake allpool olevat linki Fast Track rakenduse kohta.

COVID-19 PCR negatiivse testi sertifikaat Jaapanisse sisenemiseks

※ Kui olete olnud enne Jaapanisse reisimist COVID-19 positiivne  (info inglise kelles)

Neile, kes taotlevad viisat tehnilise praktikandi või üliõpilasena (info inglise keeles)

Viisa taotlemise kohta muudel erakorralistel asjaoludel leiate infot siit (inglise keeles)
 
"Working Holiday" viisa taotlemise kohta leiate informatsiooni siit (inglise keeles).
Ka "Working Holiday" viisa puhul kehtib ERFS sertifikaadi nõue.

Rakendus Fast Track

Jaapani valitsus soovitab tungivalt enne Jaapanisse sisenemist registreeruda kasutades veebirakendust MySOS Web või mobiilirakendust MySOS. Järgige protseduure ja täitke suurem osa oma karantiinist enne reisi.
Lisateabe saamiseks külastage palun Tervishoiu-, Töö- ja Hoolekandeministeeriumi veebisaiti. Infot leiate siit.

Viisatasu

Välisriikide kodanikud peavad Jaapani viisa eest maksma viisatasu (seisuga 01.04.2022 on see 23.00 EUR ühekordse viisa eest). Vastavalt kahepoolsetele lepingutele on viisatasusid osade riikide kodanikele vähendatud või nendest loobutud, näiteks on Eesti ja Vene kodanike, samuti teiste endiste NSVL liiduvabariikide kodanike puhul viisatasudest loobutud. Välismaalase passi omanikele aga kehtib viisatasu.

Kontakt

Jaapani Suursaatkond Tallinnas, konsulaarosakond
TEL: (372) 6310 531
E-mail: info@ti.mofa.go.jp
Konsulaarosakond on avatud : 9:30-12:30 ning 13:30-16:30
 

JAAPANI VIISA INFOLIIN :  +372 (60) 26509 (24 h päevas, 7 päeva nädalas. Telefonile vastatakse inglise keeles.)