Viisad

2024/3/28

Jaapanisse sisenemine

Eesti kodanikud ja teiste Jaapaniga vastastikuse viisavabaduse lepingu sõlminud riikide kodanikud Lühiajaline viisa (kuni 90 päeva)
Tööviisa ja pikaajaline viisa
Working Holiday viisa
Teiste riikide kodanikud Lühiajaline viisa (kuni 90 päeva)
Tööviisa ja pikaajaline viisa

COVID-19 informatsioon Jaapani Tervise-, Töö- ja Hoolekandeministeeriumi veebilehel 

NB! Enne saatkonna külastamist palun leppige eelnevalt kokku külastuse aeg e-posti teel aadressil ryouji@ti.mofa.go.jp
või helistades telefonil 6310 531. 

 

Lühiajaline viisa (kuni 90 päeva)

 Viisa Eesti kodanikele ja teiste Jaapaniga vastastikuse viisavabaduse lepingu sõlminud riikide kodanikele

Jaapan on sõlminud vastastikused viisavabaduse kokkulepped  69 riigi and piirkonnaga. 

Nende riikide ja piirkondade kodanikud, sh Eesti kodanikud, ei pea omama viisat reisimiseks Jaapanisse juhul, kui riigis viibitakse kuni 90 päeva ning reisi eesmärgiks on turism, äri, konverentsil osalemine, tuttavate/sugulaste külastamine jms.


Reisija peab Jaapanisse sisenemisel omama fikseeritud kuupäevaga, kinnitatud tagasisõidu piletit või piletit reisi jätkamiseks kolmandasse riiki ning dokumente, mis tõendaksid tema reisi eesmärki (hotellibroneeringud, info konverentsi kohta, andmed võõrustaja või küllakutse esitanud organisatsiooni kohta jne).

Lisaks sellele võidakse reisijalt paluda riigis viibimise perioodiks piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõestamist.


NB! Ka viisavabastuse lepinguga riikide kodanikud peavad sertifikaadi Certificate of Eligibility alusel viisat taotlema juhul, kui nad viibivad riigis kauem kui 90 päeva või osalevad tasustatud tegevustes (teenivad Jaapanis tulu). Palun vaadake infot tööviisa ja pikaajalise viisa kohta.

 

Viisa teiste riikide kodanikele

Teiste riikide kodanike viisatingimuste kohta palun vaadake infot Jaapani välisministeeriumi kodulehtel. Eestis saab välisriigi kodanik Jaapani viisat taotleda juhul, kui tal on kehtiv Eesti elamisluba või pikaajaline viisa. Välismaalase (halli) passi omanikele (määratlemata kodakondsusega isikutele) kehtivad tingimused leiate siit
 

Tööviisa ja pikaajaline viisa

Jaapanisse reisimiseks on vaja taotleda viisat sertifikaadi Certificate of Eligibility alusel järgmistel juhtudel: 
- viibimiseks Jaapanis kauemaks kui 90 päeva 
- tasustatud tegevuste puhul (ka siis, kui viibitakse Jaapanis vähem kui 90 päeva) 
*tasustatud tegevused: Tegevused, mille eest viisataotlejad saavad Jaapanis läbiviidud tegevuse eest Jaapani poolelt raha. Kuluhüvitisi ei pruugi käsitleda tasuna, kuid selle üle otsustamine on Jaapani saatkonna või peakonsulaadi pädevuses.

Sertifikaadi Certificate of Eligibility taotlemise kohta palun vaadake Jaapani Immigratsiooniteenuste Agentuuri  Immigration Services Agency of Japan kodulehte.

Alates 17. märtsist 2023 saavad välisriigi kodanikud taotleda sertifikaati Certificate of Eligibility e-posti teel. Viisa ja maandumisloa taotlemisel tuleb esitada vastav e-kiri taotleja poolt isiklikult. Need, kellel on sertifikaat paberkandjal, võivad esitada selle koopia.

Viisa taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  • pass
  • dokumendifoto(d) formaadis 35 mm x 45 mm, tehtud mitte varem kui 6 kuud enne reisi*
  • taotlusvorm
  • Certificate of Eligibility

* Vajaminevate fotode ja taotlusvormide arv sõltub taotleja kodakondsusest. Eesti kodanike puhul on vaja ühte taotlusvormi ja ühte fotot, ent osade riikide kodanike puhul on vaja kahte vormi ja kahte fotot. Täpsema informatsiooni saamiseks tutvuge palun Jaapani Välisministeeriumi veebilehega või võtke ühendust saatkonnaga.

 

 Working Holiday viisa

Working Holiday viisataotlemise kohta leiate informatsiooni siit (inglise keeles).

Rakendus Visit Japan Web

Visit Japan Web on immigratsiooni- ja tolliprotseduuride ning maksuvaba ostuteenuse veebirakendus.

Viisatasu

Välisriikide kodanikud peavad Jaapani viisa eest maksma viisatasu (seisuga 01.04.2024 on see 20.00 EUR ühekordse viisa eest). Vastavalt kahepoolsetele lepingutele on viisatasusid osade riikide kodanikele vähendatud või nendest loobutud, nii on näiteks Eesti ja Vene kodanike, samuti SRÜ riikide kodanike puhul viisatasudest loobutud. Välismaalase passi omanikele aga kehtib viisatasu.

Kontakt

Jaapani Suursaatkond Tallinnas, konsulaarosakond
TEL: (372) 6310 531
E-post: ryouji@ti.mofa.go.jp
Konsulaarosakond on avatud : 9:30-12:30 ning 13:30-16:30


JAAPANI VIISA INFOLIIN :  + 372 6601417 (24 h päevas, 7 päeva nädalas. Telefonile vastatakse inglise keeles.)
WebRTC (Web Real-Time Communication)https://comm.brdg.site/visa_japan.html (24 h päevas, 7 päeva nädalas, keeled: English, українська, Русский, Tiếng Việt)