Viisad

2023/1/23

Viisa taotlemine

COVID-19 pandeemiaga seotud informatsioon 

Piirimeetmed

Riiki sisenemise piirangud seoses COVID-19 viiruse levikuga (uuendatud!)
Viisa taotlemisest välisriikide kodanikele piiriülese reisimise järkjärgulise taastamise meetmete raames (uuendatud!)
 

Informatsioon riiki sisenejatele

[Teade] Külastage rakendust Japan Web, mis võimaldab teil eelnevalt veebis sisestada riiki sisenemiseks vajalikku informatsiooni.
COVID-19 informatsioon Jaapani Tervise-, Töö- ja Heaoluministeeriumi veebilehel 

Avalikus ruumis COVID-19 kaitsemaski kandmine Jaapanit külastades
COVID-19 levikut tõkestava põhimeetmena on oluline kanda kaitsemaski. Palun kandke maski õigesti, nagu on näidatud alltoodud juhendites.
COVID-19 kaitsemaski kandmine avalikus ruumis
COVID-19 kaitsemaski kandmine lastel


NB! Enne saatkonna külastamist palun leppige eelnevalt kokku külastuse aeg e-posti teel aadressil ryouji@ti.mofa.go.jp
 või helistades telefonil 6310 531. 


Uued piiriületusreeglid, mis jõustusid alates 11. oktoobrist 2022 kell  00:00 Jaapani aja järgi 

UUS: Taastus lühiajaline viisavaba reisimine viibimisajaga kuni 90 päeva 


Alates 11. oktoobrist 2022 taastati lühiajaline viisavaba reisimine 68 riigi ja piirkonnaga , sealhulgas Eestiga. Viisavabastus hõlmab turismi- ja transiidireise, seetõttu pole enam vajalik osta grupireisi või giidiga tuuri, et turismi eesmärgil Jaapanit külastada. 

Tähelepanu: viisavabaduse lepinguga riikide kodanikud peavad ikkagi viisat taotlema sertifikaadi Certificate of Eligibility alusel järgmistel juhtudel: 
- viibimiseks Jaapanis kauemaks kui 90 päeva 
- tasustatud tegevuste puhul (ka siis, kui viibitakse Jaapanis vähem kui 90 päeva) 
*tasustatud tegevused: Tegevused, mille eest viisataotlejad saavad Jaapanis läbiviidud tegevuse eest Jaapani poolelt raha. Kuluhüvitisi ei pruugi käsitleda tasuna, kuid selle üle otsustamine on Jaapani saatkonna või peakonsulaadi pädevuses.

Teavet viisa taotlemise kohta leiate Jaapani välisministeeriumi lehelt:
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
 
Viisavabadusega riikide nimekiri
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html
 
Edasised muudatused:
- ERFS sertifikaat (The certificate for completion of registration to the Entrants, Returnees Follow-up System) ei ole enam viisa taotlemiseks (sh turistiviisa taotlemiseks)  nõutud.
- Reisieelsest testimisest vabastava vaktsineerimistõendi puhul on aktsepteeritavate vaktsiinide hulka kaastaud kõik WHO nimekirjas olevad vaktsiinid, kui isik on vaktsineeritud kolme doosiga

WHO poolt heakskiidetud vaktsiinide nimekiri
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
 
Tähelepanu! Piirinõuded seoses COVID-19 (tõend vaktsineeritusest kolme doosi COVID-19 vaktsiiniga või 72 tunni sees enne reisi tehtud COVID-19 negatiivse testi sertifikaat) kehtivad endiselt!

Info leiate siit

Uuendatud piirimeetmed, mis kehtivad alates 11. oktoobrist 2022
Vastavalt 26. septembril 2022 vastu võetud Uuendatud Piiriületusmeetmetele (34) ei ole Jaapanisse sisenemiseks välisriikide kodanike puhul enam nõutud ERFS (Entrants, Returnees Follow-up Systems) sertifikaadi taotlemine. Turismile kehtinud piirang, mis lubas riiki ainult giidiga turismigruppe, on samuti kaotatud (UUS).

Lisaks eelnimetatule on alates 11. oktoobrist 2022 kell 00.00 Jaapani aja järgi taastatud viisavabastuslepingud. Rohkem informatsiooni leiate siit: 5. Viisavabastuslepingute peatamise tühistamine

Samuti on alates 11. oktoobrist 2022 kell 00.00 tühistatud viisade kehtivuse peatamine piirikontrolli meetmena  (UUS). Rohkem informatsiooni leiate siit: 4. Viisade kehtivuse peatamise tühistamine

 
Visit Japan Web-rakendus Kehtiv vaktsineerimistõend Reisieelne test Test riiki sisenemisel Isolatsioon

Nõutud

On

EI OLE nõutud

-

-

Puudub

Nõutud

  • Palun registreeruge karantiiniprotseduuride (Fast Track) läbiviimiseks kasutades rakendust Visit Japan Web.
  • Kuin te eelnevalt ei ole registreerunud, võtab piiril dokumentide kontrollimine palju aega, seetõttu palun kasutage kindlasti Visit Japan Web rakendust. 

 

Jaapanisse saabudes on vaja esitada vaktsineerimistõend või 72 tunni sees enne lähteriigist lahkumist tehtud koroonaviiruse testi negatiivse tulemuse tõend. 

A. Need, kes on vaktsineeritud vähemalt kolme doosiga: ei ole vaja esitada 72 tunni sees enne lähteriigist lahkumist tehtud koroonaviiruse negatiivse testi tõendit. (Tõend vaktsineerimise kohta kahe doosiga koos tervenemisetõendiga ei ole aktsepteeritud.)
B. Need, kes ei ole vaktsineeritud vähemalt kolme doosiga: on vaja esitada 72 tunni sees enne lähteriigist lahkumist tehtud koroonaviiruse negatiivse testi tõend. 

COVID-19 PCR negatiivse testi sertifikaat Jaapanisse sisenemiseks

※ Kui olete olnud enne Jaapanisse reisimist COVID-19 positiivne  (info inglise kelles)

Neile, kes taotlevad viisat tehnilise praktikandi või üliõpilasena (info inglise keeles)

Viisa taotlemise kohta muudel erakorralistel asjaoludel leiate infot siit (inglise keeles)
 
"Working Holiday" viisa taotlemise kohta leiate informatsiooni siit (inglise keeles).

Rakendus Fast Track

Fast Track on karantiiniprotseduur, mida saab teha rakenduse  Visit Japan Web kaudu. Valige "Quarantine Procedures (Fast Track)"  rakenduses Visit Japan Web, et tõendid üles laadida ja võimaldada nende kontrollimist enne reisi.

Viisatasu

Välisriikide kodanikud peavad Jaapani viisa eest maksma viisatasu (seisuga 01.04.2022 on see 23.00 EUR ühekordse viisa eest). Vastavalt kahepoolsetele lepingutele on viisatasusid osade riikide kodanikele vähendatud või nendest loobutud, näiteks on Eesti ja Vene kodanike, samuti teiste endiste NSVL liiduvabariikide kodanike puhul viisatasudest loobutud. Välismaalase passi omanikele aga kehtib viisatasu.

Kontakt

Jaapani Suursaatkond Tallinnas, konsulaarosakond
TEL: (372) 6310 531
E-mail: info@ti.mofa.go.jp
Konsulaarosakond on avatud : 9:30-12:30 ning 13:30-16:30
 

JAAPANI VIISA INFOLIIN :  +372 (60) 26509 (24 h päevas, 7 päeva nädalas. Telefonile vastatakse inglise keeles.)