Viimased arengud

2016/9/21

Viimastel aastatel on kasvanud Eesti ja Jaapani IT- ja küberkaitsealane koostöö.

  • 2014 a. juunis toimus Tallinnas iga-aastane rahvusvaheline küberkaitse konverents „CyCon“ (NATO küberkaitsekeskuses), kus osales ka 12 Jaapani avaliku- ja erasektori esindajat.
  • 17.-18. detsembril 2014 toimus Tallinnas esimene Jaapani-Eesti küberdialoog. Käsitleti teemasid nagu küberkaitse ning Jaapani ID-koodi “My number” süsteem. 
  • 7.-8. detsembril 2015 toimus Tokios teine Jaapani-Eesti küberdialoog, kus Jaapani ja Eesti osalejad pidasid elavaid arutelusid erinevatel olulistel teemadel, nagu ühine koostöö, küberturvalisus, ITK kasutusvaldkonnad, rahvusvaheline seadusandlus küberruumis ning suutlikkuse suurendamine.

Viimastel aastatel on sagenenud Jaapani IT ja küberkaitseekspertide külaskäigud Eestisse; valdavalt Jaapani valitsuse ja kohalike omavalitsuste esindajad, aga ka ülikoolide, uurimisasutuste, ettevõtete ja äriorganisatsioonide esindajad.