【Eesti-Jaapani sõprussuhete 100. aastapäev】 Tutvustame ürituste registreerimise juhendit

2021/1/26
Eesti-Jaapani sõprussuhete 100. aastapäeva ametlik logo (Kui soovite kasutada logo, palun esitage avaldus vastavalt alljärgnevale juhendile)
2021. aastal tähistatakse Eesti ja Jaapani sõprussuhete 100. aastapäeva. Selleks, et juubeliaasta pidustustest saaks osa võimalikult palju inimesi, samuti Eesti ja Jaapani suhete edendamiseks, tunnustavad mõlema riigi valitsused paljusid Eestis toimuvaid üritusi. Tunnustuse saanud ürituste korraldajad saavad õiguse kasutada juubeliaasta ametlikku logo. Lisame alljärgnevalt juhendi avalduse vormistamise kohta. 

1 Tingimused

(1) Ürituse eesmärgiks on vastastikuse mõistmise suurendamine ning Eesti ja Jaapani sõprussuhete arendamine valdkondades nagu kultuur, kunst, sport, haridus, turism, majandus, teadus jne.
 
(2) Üritus leiab aset 2021. aastal Eestis. Jaapanis toimuvate ürituste puhul ei ole võimalik antud logo kasutada. Logo kasutamist online-üritustel hinnatakse juhtumipõhiselt.  
 
(3) Üritus ei tohi olla
A avalikku korda rikkuv,
B vastuolus Jaapani või Eesti seadustega, 
C vastuolus juubeliaasta eesmärgiga - arendada Jaapani ja Eesti vahelisi sõprussuhteid, kahe riigi vahelisi sõprussuhteid kahjustav
D teatud kindlat maailmavaadet propageeriv, ideoloogilise või religioosse suunitlusega, 
E privaatne ja piiratud sihtgrupile korraldatud 
F korraldatud kasumi teenimise eesmärgil.

2 Avalduse vormistamine

(1) Alljärgnevad dokumendid tuleb esitada hiljemalt 6 nädalat enne ürituse toimumist Jaapani suursaatkonda postiga või meili teel. 
Avaldus tunnustuse saamiseks 
Ülevaade ürituse kulude ja tulude bilansi kohta
Kinnituskiri  
D  Ürituse sisu kirjeldus
/näituse vms ülevaade ja eksponaatide nimekiri
/filmi, teatrietenduse vms sünopsis
/avaliku konkursi korras kogutud tööde väljapanek, võistluse vms programm, tööde esitamise tingimused
E   Korraldava organisatsiooni tutvustus
(a) juhatuse liikmete nimekiri
(b) põhikiri või organisatsiooni juhtimises kasutatav eeskiri, reeglite kogu või kodukord 
(c) organisatsiooni ajalugu, varasemate ürituste nimekiri, ülevaade tegevustest 
(d) (juhul, kui ürituse korraldaja ja avalduse esitaja ei ole samast organisatsioonist) dokumendid, milles on ära toodud seos kahe osapoole vahel näiteks organisatsioonide vahel sõlmitud leping
Märkus: 
Riigiametnike, diplomaatilise korpuse, rahvusvaheliste organisatsioonide, kohalike omavalitsuste, konsulaatide ja saatkondade, Jaapani välisministeeriumi iseseisvate allasutuste puhul ei pea esitama dokumente E (a)-(c).
(2) Jaapani suursaatkonda esitatud dokumendid saadetakse vajadusel Jaapani välisministeeriumisse ülevaatamiseks. Pärast heakskiidu andmist saadetakse taotlejale ka ametlik logo üritust tutvustavates materjalides kasutamiseks. Kõik reklaammaterjalid, kus on plaanis logo kasutada, peab kooskõlastama enne avaldamist saatkonnaga.

3 Ürituse aruanne

Peale üritust peab korraldaja esitama “Ürituse aruande”. Saatkonnal on õigus avaldada aruandes toodud infot.

4 Märkused

(1) Märkused avalduste kohta
A Esitatud dokumente ei ole võimalik tagastada.
B Kui ürituse korraldaja ei ole esitanud kõiki vajalikke dokumente, võidakse teha järelpärimisi ning paluda lisamaterjalide saatmist.
C Kui avaldus esitatakse palju varem kui 6 nädalat enne ürituse toimumist või avalduses on märkimisväärseid puudujääke, on saatkonnal õigus avaldus tagasi lükata. 
D Avalduste hindamise protsessi puudutavatele päringutele ei vastata.

(2) Märkused ettevalmistuste kohta
 A Juhul kui korraldaja on saanud loa kasutada logo, on vastutus ürituse läbiviimise eest ainult korraldajal. Avalduse vastuvõtmine ei tähenda, et Jaapani välisministeerium või Jaapani suursaatkond oleksid vähimalgi määral vastutavad ürituse läbiviimise eest. 
 B Saatkonda tuleb informeerida ürituse ärajäämisest või algsesse plaani muudatuste tegemisest. 
 C Logo kasutamise õigus võidakse tühistada kui
   (a) ürituse algset plaani muudetakse ilma saatkonda informeerimata.
   (b) ürituse sisu üksikasjad, mis ei olnud avalduses kirjeldatud, tulevad ilmsiks, ürituse plaani muudetakse ning see ei vasta juhendi esimese osa kolmandas punktis toodud tingimustele,
   (c) ametliku logo värvi, mõõtmeid või muid disainielemente muudetakse või logo kasutatakse viisil, mis ei ole kooskõlas juhendi esimeses osas kirjeldatud eesmärkidega.

(3) COVID-19
 Saatkonnal on õigus teha etteteatamata muudatusi lähtuvalt koroonaviiruse levikuga seotud olukorrast. 


Kontakt 
Jaapani suursaatkond
Harju 6, 15069 Tallinn, Eesti
Tel: +372 6310 531
E-post: info@ti.mofa.go.jp