Suursaadik hr Kitaoka külastas Taltech-i e-tervise teadus- ja õppekeskust, E-meditsiini keskust, mis on loodud arenenud digiriigis Eestis

2021/6/1
Kohtumine professor Rossi (paremal) ja hr Metsallikuga (vasakul)
1. juunil külastas suursaadik hr Kitaoka Tallinna tehnikaülikooli E-meditsiini keskust, mis on suurim e-tervise teadus- ja õppekeskus Eestis. 
Kohtumisel osales ka poliitika valdkonna spetsialist hr Hiroshi Takenaka. Kohtumine algas briifinguga, mille tegi keskuse direktor professor Peeter Ross ja e-tervise ekspert hr Janek Metsallik, kes on panustanud X-tee alasesse koostöösse Eesti ja Soome vahel.
Briifigu põhiteemadeks olid muuhulgas E-meditsiini keskuse tegevus ja riiklik e-tervise süsteem.

Professor Ross tutvustas nende senist koostööd Jaapaniga, mitte ainult Eesti ja Jaapani vahel, aga ka suunatult kolmandatele riikidele.
Seejärel arutati erinevatel teemadel, näiteks kas on võimalik e-tervise süsteemi arendada välja ka juhul, kui isikukood ei ole kasutusel.
Eestis on e-tervise valdkonnas õpitud vigadest ja proovitud järele erinevaid lahendusi, mis on viinud eduni. Kohtumisel räägiti sellest, millised on Eesti ja teiste riikide erinevused e-tervise valdkonnas.

Suursaadikule ja hr Takenakale avaldas nii käesolev kui ka 28. mail toimunud ettevõtte TEHIK külastus sügavat muljet. Need võimaldavad ka paremat ettekujutust saada, milline võiks olla jaapani tervise infosüsteemide tulevik. 

Suursaadik tänab professor Rossi ja hr Metsallikut kogu südamest, et nad olid valmis kohtuma koroonapandeemia ajal.