Nõunik pr Sakai külastas e-Eesti Esitluskeskust

2021/2/5
Hr Marcus ja nõunik pr Sakai
Esitlus digitaliseerumise kohta
5. veebruaril külastas jaanuaris ametisse astunud nõunik pr Sakai Eesti valitsuse poolt ellu kutsutud  e-Eesti Esitluskeskust, kus tutvustatakse Eestit kui kõige enam digitaliseerunud riiki. Nõunikku saatis teine sekretär hr Toshifumi Ito.
 
Digisiirde nõunik hr Florian Marcus tutvustas oma esitluses digitaalvaldkonna ajalugu ja tegevusi, teenuste hetkeolukorda ning tuleviku väljavaateid. Ta demonstreeris erinevaid digilahendusi ja tõi praktilisi näiteid. 
Seejärel arutleti teemadel, kuidas toime tulla ootamatute probleemidega, ellu viia muudatusi digitaalses haldussüsteemis ja vähendada digioskuste lõhet eri põlvkondade vahel.