Suursaadik hr Kitaoka külastas viiendat korda Viljandit (I osa: Kohtumine linnapeaga)

2021/10/6
Külalisteraamatusse kirjutamine
Kondase maalist inspireeritud maasikakujuline skulptuur
6.oktoobril külastas suursaadik hr Kitaoka viiendat korda Lõuna-Eestis asuvat Viljandit, linna kus hoitakse ja väärtustatakse Eesti kultuuripärandit. Suursaadikut saatis majandusvaldkonna eest vastutav teine sekretär hr Tomoya Shigenari.

Pärast väljasõitu oma Tallinnas asuvast residentsist saabus suursaadik Viljandi linnavalitsusse. Sõit kestis 2 tundi ja 20 minutit.
Välissuhete spetsialist pr Mari Moorats võttis suursaadiku vastu.
Pärast külalisteraamatusse kirjutamist juhatati suursaadik linnapea hr Madis Timpsoni kabinetti.
Hr Timpson andis suursaadikule ülevaate Eesti suuruselt kuuendast linnast Viljandist, peatudes lähemalt kultuuri- ja haridusteemadel, kuna need on linnavalitsuse jaoks prioriteetsed valdkonnad.
Oma ettekandes tõi linnapea esile, et 2012. aastal loodi Viljandisse esimene riigigümnaasium ning tänaseks on riigigümnaasiumite arv järjest kasvanud.
Linnapea meenutas, et just Viljandi linn tegi valitsusele ettepaneku luua riigigümnaasiumide loomise programm, mis on praeguseni valitsuse hariduspoliitika osaks.
Seejärel tutvustas linnapea suursaadikule Nõukogude ajal tegutsenud naivistlikku kunstnikku Paul Kondast.
Kohtumisele järgnenud ringkäigul oli suursaadikul võimalus näha kunstniku maalist inspireeritud maasikakujulisi skulptuure ka linnatänavatel.
Suursaadikule tegi heameelt kuulda, et linn väärtustab kultuuriasutusi nagu Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga, mis edendab eesti rahvuskultuuri, õpetades erialasid nagu rahvuslikku käsitööd, ning tegeleb jõudsalt uute sportimisvõimaluste loomisega, rajades praegu ka uut SPA-d ja jalgpalli sisehalli.
Kohtumisel arutati võimaluse üle kutsuda ellu vahetusprogramm koostöö edendadamiseks Viljandi ja mõne Jaapani linna vahel, ning korraldada ringkäike kohalikesse ettevõtetesse, millel on suur potensiaal Jaapani turul läbi lüüa.
Viljandi linnal on sõpruslinna lepingud juba üheksa linnaga.
Lõpuks tehti sõbralikus õhkkonnas mõned mälestusfotod.
Suursaadik tänab linnapead kogu südamest, et ta leids aega kohtumiseks 17.oktoobril toimuvate valimiste eel.
Mälestusfotode tegemine linnapeaga