Suursaadik hr Kitaoka külastas arenenud digiriigi Eesti ettevõtet Tehik, mis on loonud riikliku tervise infosüsteemi

2021/5/28
Koos Tehiku direktori pr Reinholdiga
28. mail külastas suursaadik ettevõtet Tehik (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), kus kogutakse ja hallatakse Eesti rahvastiku tervist puudutavat infot. See andmekogu on disainitud Eestis, kõige arenenumas digiriigis. 
Kohtumisel osales ka poliitika valdkonna spetsialist hr Hiroshi Takenaka. Kohtumine algas briifinguga, mille tegi ettevõtte direktor pr Katrin Reinhold.
Tehik süsteemis hallatakse andmeid rahvastiku tervise kohta, mida koguvad ja kasutavad tervishoiu valdkonna töötajad. Infosüsteemi kasutamise eelis on see, et uue patsiendi vastuvõtul saab arst ligipääsu patsiendi terviseandmetele, mille põhjal saab alustada ravi.
Süsteem põhineb kolmel järgmisel osal:
- isikukoodil, mis on igal kodanikul
- X-teel, mis võimaldab teabe vahetamist
- juriidilisel süsteemil, mis kahte eelnevat toetab.
Samas on andmete turvalisuse tagamine oluline süsteemi osa.
Kaks olulist tingimust – privaatsuse kaitse ja vajadusel kiire ligipääs andmetele – on küll vastandid, kuid saavad samaaegselt eksksiteerida. Sel põhjusel võib öelda, et tuleviku meditsiinisüsteemide loomise alguspunkt on siin Eestis.
Pr. Reinhold tutvustas meditsiinisüsteemi tulevikku väga huvitavalt, tehes seda nii ettevõtte juhi kui ka endise arsti seisukohast. Suursaadikule ja hr Takenakale avaldas tema põhjalikkus sügavat muljet. See võimaldab neil ka paremat ettekujutust saada, milline võiks olla jaapani tervise infosüsteemide tulevik. 
Suursaadik tänab pr Reinholdi südamest, et ta võttis suursaadiku vastu TEHIK-us praegusel koroonapandeemia ajal.