2020. aasta Jaapani Välisministri aukirjad (Saku vald)

2020/12/1
Kestva sõpruse algus aastal 2007
2019. aastal toimunud vastuvõtt Saku vallas
Jaapani Välisministeerium kuulutas 1. detsembril välja 2020. aasta Jaapani Välisministri aukirjade saajad. Aukirjaga tunnustatakse Saku valda vastastikuse mõistmise suurendamise eest Jaapani ja Eesti vahel.
Saku vald Eestis ja Saku linn Nagano prefektuuris Jaapanis sõlmisid sõpruslepingu 2007. aastal.  Nende aastate jooksul on kohalike omavalitsuste esindajate ja noortedelegatsioonide visiitide, vahetusprogrammide, ühiste Kultuuri - ja spordiürituste korraldamisega on loodud vastastikune usaldus, mille tugevdamiseks allkirjastati sõpruslinnade leping 2019. aastal. Jaapani suursaatkond soovib Saku vallale edu koostöösuhete arendamise jätkamisel Saku linnaga Jaapanis, panustamaks kahepoolsete suhete arendamisse ja teineteise mõistmise suurendamisse Eesti ja Jaapani vahel erinevates valdkondades nagu hariduses, kultuuris ja majanduses!