Suursaadik hr Kitaoka teine visiit Saaremaale (II osa: Saaremaa riigigümnaasiumi külastus)

2021/7/27
Koos hr Ivo Visaki ja hr Mikk Lauriga
26.-27. juulil külastas suursaadik hr Kitaoka teist korda Saaremaad. Esimene Saaremaa külastus toimus eelmise aasta märtsis. 
Suursaadikut saatis dr Hiroshi Takenaka, poliitika valdkonna spetsialist Jaapani suursaatkonnast, kes on hariduselt arst.

Visiidi teise päeva hommikul külastas suursaadik Saaremaa riigigümnaasiumi. Tegemist on esimese riigigümnaasiumiga Saaremaal. Gümnaasiumi hoone ehitus kestab augusti lõpuni, kool avatakse septembris. 
Suursaadiku võtsid vastu riigigümnaasiumi direktor hr Ivo Visak ja ehitustööde juht hr Mikk Laur. Kohtumine algas ringkäiguga, mida juhtisid hr Visak ja hr Laur.
Eesti valitsus toetab põhikooliklassideta riigigümnaasiumite loomist (10.-12. klassile, mis vastab Jaapani keskkooli tasemele) kõigis maakondades, et tagada ühtne tase gümnaasiumihariduses ning tõsta ka hariduse kvaliteeti. 
Saaremaa riigigümnaasiumi loomine on osa sellest riiklikust koolivõrgu programmist. 
Suursaadik kiitis hoone uuenduslikku ja kunstipärast disaini. 
Ta tõi eraldi esile Eestile omast efektiivsust ja innovaatilisust, mis avaldus maja ruumikasutuses. 
Suursaadikul oli rõõm kuulda, et gümnaasium teeb koostööd tema sõbra hr Kojin Kumagaiga. Alates novembrist hakatakse riigigümnaasiumis õpetama Jaapani ettevõtja “Next Innovation” eestvedaja hr Kumagai abiga kokku pandud kursust jaapani kultuuri ja ühiskonna kohta.
Suursaadik soovib Eestile edu hariduse kvaliteedi tõstmisel ka edaspidi. 
Eesti haridussüsteem on OECD poolt läbiviidavas PISA (Program for International Student Assessment) uuringus juba tunnistatud üheks parematest maailmas.
Suursaadik avaldas lootust, et tänu uuele Jaapanit käsitlevale kursusele hakkavad õpilased tundma suuremat huvi Jaapani vastu ja tulevikus saab võimalikuks ka jaapani keele õpetamine. 
Suursaadik kinnitas saatkonna poolset toetust koolile selles osas.
Kohtumine lõppes sõbralikus õhkkonnas mälestusfotode tegemisega. 
Suursaadik tänab hr Visakut ja hr Lauri kogu südamest, et nad leidsid aega kohtumiseks ning gümnaasiumist põhjaliku ülevaate andmiseks.