Jaapani suursaadik hr Kitaoka külastas kolmandat korda Jaapani Saku linna sõprusomavalitsust Saku valda (II osa: Saku raamatukogule raamatute üleandmise tseremoonia)

2021/9/14
Suursaadik pidamas kõnet
Koos raamatukogu juhataja pr Ventsleriga
14. septembril külastas suursaadik hr Kitaoka 3. korda Nagano prefektuuri Saku linnaga sõpruslinnade lepingut omavat Saku valda.
Lisaks suursaadikule osalesid saatkonna avalike suhete valdkonna eest vastutav teine sekretär hr Toshifumi Ito ja pr Made Leene Truu.

Saku gümnaasiumist siirdus suursaadik Saku valla raamatukogusse, et anda pidulikult üle Jaapani teadusnõukogu poolt läbiviidava “Book Donation Project” raames kingitud 19 jaapani raamatut. Projekti on ellu kutsunud Nippon sihtasutus. Saku vallaraamatukogu asub koolimaja esimsel korrusel. 
Enne tseremooniat toimunud vestluse käigus raamatukogu juhataja pr Eva Ventseriga kiitis suursaadik tema poolt väga kaunilt “Jaapani nurgas”  välja pandud raamatuid, mille naabrusesl asetsesid eraldi vitriinides kabuto (jaapani kiiver) ja Hina-Ningyo (hina matsuri ehk tüdrukute püha nukud). 
Tseremoonia algas vallavanem hr Rehemaa ja volikogu esimehe hr Vahenõmme kõnedega, milles nad õnnitlesid Saku raamatukogu ning avaldasid lootust, et raamatuannetus aitab veelgi tugevdada kahepoolseid sõprussuhteid, mis on tänu Tokyo olümpia toimumisele hoogu juurde saanud.
Vallavanem tänas  raamatuannetuse eest, mis võimaldab Saku valla elanikel parandada arusaamist jaapani kultuurist.
Järgmisena tutvustas Saku valla Jaapani sõprade klubi president pr Maia Sokk oma sõnavõtus organisatsiooni ajalugu ning tõi esile, et Saku valla Jaapani sõprade klubi on panustanud kahepoolsete suhete arendamisse raamatute annetamisega Nagano prefektuuri Saku linnale.
Pr Sokk leidis, et raamatuannetus on võtmetähtsusega just nüüd, koroonapandeemia ajal, mil vahetusprogramme ei ole võimalik korraldada. Suursaadik nõustub pr Maia Sokuga täielikult raamatuvahetuse olulisuse osas. 
Järgmisena esines kõnega suursaadik hr Kitaoka.
Oma sõnavõtus tänas suursaadik kõigepealt Nippon sihtasutust ja Jaapani teadusnõukogu. Seejärel pöördus suursaadik pr Maia Soku poole ning tänas ka tema juhitavat organisatsiooni nende panuse eest. 
Ta rõhutas, et just inimeste vaheliste suhete väärtustamine on võtmetähtsusega kahepoolsete suhete arendamisel. Ta tõi esile, et Jaapani Saku linna ja Eesti Saku valla juhid on näidanud üles suurt aktiivsust sõprusomavalitsuste vaheliste suhete arendamisel. Näiteks on hiljuti Saku valda tunnustatud Jaapani välisministeeriumi aukirjaga ja Saku linnapead hr Yanagidat Eesti riiklikku ordeniga, mille andis talle üle Eesti president T. E. pr Kersti Kaljulaid oma viimase Jaapani visiidi ajal. Mõlema omavalitsuse noored on osalenud ka kodumajutusega noortevahetustes. Suursaadik rõhutas, et lisaks inimestevaheliste suhete arendamisele, on oluline ka kultuurivahetus, nagu näiteks raamatute annetamine.
Järgmisena luges suursaadik ette Nippon sihtasutuse esimehe hr Yohei Sasakawa poolt allkirjastatud aukirja ning andis selle üle pr Eva Ventserile.
Lõpuks tehti sõbralikus õhkkonnas mälestusfoto. 
Suursaadik loodab, et need erinevaid teemasid, nagu Bushido filosoofiat, arhitektuuri ja animet kajastavad teosed on oluliseks panuseks kahepoolsete suhete arendamisel kahe omavalitsuse vahel.
Kaunilt mitmetasandiliselt asetatud raamatud
Jaapani nurgas välja pandud kabuto (jaapani kiiver) ja Hina-Ningyo (hina matsuri ehk tüdrukute püha nukud