Jaapani-Eesti tippkohtumine

2020/2/10
Jaapani peaminister hr. Shinzo Abe kohtus 10. veebruaril Eesti Vabariigi peaministri hr. Jüri Ratasega, kes on Jaapanis ametlikul visiidil. Kohtumine algas 18.15 ning ning see kestis umbes 45 minutit. Kohtumisel osalesid Jaapani poolelt teiste hulgas haridus-, kultuuri-, spordi-, teaduse- ja tehnoloogiaminister hr. Koichi Hagiuda ja kabinetiülema asetäitja hr. Naoki Okada ning Eesti poolelt haridus- ja teadusminister pr. Mailis Reps ja Riigikogu Eesti-Jaapani parlamendirühma esimees hr. Kaido Höövelson (tuntud ka kui sumomaadleja ōzeki Baruto Kaito).
 
Pärast tippkohtumist toimus kahe riigijuhi juuresolekul memorandimite vahetamise tseremoonia, kolme memorandumi seas olid koostöökokkulepe kaebuste menetlemiseks Jaapani Riikliku Tarbijakaitsekeskuse ja Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti vahel ning koostöömemorandumid Eesti ja Jaapani ettevõtete vahel. Hiljem toimus peaminister Abe korraldatud vastuvõtt, kus peaministrid arutlesid meeldivas õhkkonnas erinevatel teemadel, sealhulgas ka majandussuheteid ja kultuurivahetust puudutavates küsimustes.

1. Avasõnad
(1) Peaminister Abe tervitas peaminister Ratast Jaapanisse saabumise puhul. Peaminister ütles: „Tahan veel kord tänada külalislahkuse eest, mille osaks sain, kui külastasin kaks aastat tagasi Eestit. Eesti on Jaapani jaoks oluline ühiseid põhiväärtusi jagav partner ning alates sellest aastast ka ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige. Soovin vahetada avameelselt seisukohti kahepoolsete suhete tugevdamise kohta, samuti piirkondlike ja rahvusvaheliste kogukondade ees seisvate väljakutsete kohta.“
(2) Peaminister Ratas ütles vastuseks: „12. jaanuar 2018 oli meeldejääv päev, kuna see märkis nii Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta algust ning oli ka päevaks, mil Jaapani peaminister külastas esimest korda Eestit. Käesoleval visiidil on mind saatmas ligi 20-st ettevõtte esindajatest koosnev äridelegatsioon. Eesti loodab tugevdada koostööd Jaapaniga.“

2. Kahepoolsed suhted
(1) Peaminister Abe ütles: „Majandusvaldkonnas oleme olnud tunnistajaks Jaapani ja Eesti suhete märkimisväärsele edenemisele, sealhulgas rohkematele ärimissioonidele ning JETRO ja JBIC hoogustunud tegevusele; see ilmneb eriti Eesti ja Jaapani ettevõtete vahelisest koostööst IKT valdkonnas, milles Eesti on maailmas tipptasemel, ja Jaapan ootab jätkuvalt kahepoolsete majandussuhete edasist tugevdamist. Samuti sõnas peaminister Abe: „Rääkides küberjulgeoleku valdkonnast, lisaks reguleerselt meie asutuste vahel toimuvatele konsultatsioonidele ja teabevahetusele osales Jaapan eelmise aasta detsembris Eestis toimunud NATO küberkaitseõppusel Cyber Coalition ning lähetas Kaitseministeeriumi töötajad Eestis asuvasse NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskusesse. Sellised algatused peaksid eeldatavasti küberturvalisust veelgi suurendama.”
(2) Vastuseks sõnas peaminister Ratas: „IKT ja kübervaldkond on valdkonnad, kus Eesti ja Jaapan saavad edendada sisulist koostööd, ja ma usun, et saame üksteisega jagada mitmesuguseid kogemusi. Täna memorandumi allkirjastav Eesti ettevõte arendas Eestis välja teabe jagamise süsteemi.
(3) Peaministrid tervitasid järgmisel kuul kahe riigi vahel algavat töötamisõigusega turismi programmi. Mõlemad riigijuhid avaldasid lootust, et programm ärgitab kahe riigi noori tundma õppima üksteise riiki ja soodustab kontaktide loomist.

3. Koostöö rahvusvahelisel areenil
Peaminister Abe ütles: „Jaapan tugevdab rahvusvahelisel areenil koostööd Eestiga, ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikmega.“
Peaminister Ratas vastas: „Hindame Jaapani toetust Eesti kandidatuurile saamaks mittealaliseks ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks. Eesti peab ÜRO Julgeolekunõukogu reformi oluliseks ja toetab kindlalt Jaapani püüdlust alalise koha saamiseks ÜRO Julgeolekunõukogus.“
Mõlemad peaministrid olid ühisel seisukohal koostöö jätkamise osas tagamaks, et peaminister Abe visiidi ajal kolme Balti riiki käivitatud Jaapani-Balti koostöödialoog viib Jaapani-Balti suhete tugevnemiseni ja konkreetsete koostööprojektideni.

4. Piirkondlik olukord
Mõlemad riigijuhid pidasid laiaulatuslikke arutelusid olukorra üle Ida-Aasias ja Euroopas ning kinnitasid, et teevad rahvusvahelistes küsimustes koostööd. Seoses olukorraga Põhja-Koreas jagasid kaks peaministrit seisukohta jätkata tihedat koostööd Põhja-Korea täieliku denukleariseerimise suunas. Peaminister Abe otsis peaminister Ratase mõistmist ja koostööd inimröövi juhtumite kiireks lahendamiseks ning sai tema toetuse.

(Märkus) Jaapani ja Balti koostöö dialoog
Dialoogiraamistik Jaapani ja kolme Balti riigi vahelise koostöö edasiseks edendamiseks erinevates valdkondades, mille peaminister Abe nõustus looma kolme Balti riigi juhtidega, kui ta külastas neid 2018. aasta jaanuaris esimest korda Jaapani peaministrina.
  
                    Jaapani ja Eesti peaministrite ühine pressikonverents                                                   Jaapani-Eesti tippkohtumine
                       (Foto: Jaapani valitsuse avalike suhete büroo)                                          (Foto: Jaapani valitsuse avalike suhete büroo)