Suursaadik hr Kitaoka teine visiit Saaremaale (I osa: Kuressaare haigla külastus)

2021/7/26
Kuressaare haiglas
Kuressaare perearstikeskuses
26.-27. juulil külastas suursaadik hr Kitaoka teist korda Saaremaad.
Suursaadikut saatis dr Hiroshi Takenaka, poliitika valdkonna spetsialist Jaapani suursaatkonnast, kes on hariduselt arst.

Esimesel päeval algas sõit Tallinnast varahommikul, seejärel sõideti praamiga  Muhu saarele ning sealt edasi Saaremaale.
Esimesena külastas suursaadik Kuressaare haiglat, kus ta käis ka esimese visiidi ajal eelmise aasta märtsis. Seekordse visiidi peaeesmärk oli tutvumine Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) tööga ning seetõttu oli suursaadikut saatmas dr Takenaka.
Nagu eelmiselgi korral, võttis suursaadiku vastu haigla peaarst dr Edward Laane, tuntud Jaapani sõber, kes oli üles pannud Eesti ja Jaapani lipud, traditsioonilise Jaapani nuku hakata-ningyo ning kostitas külalisi Saaremaa hõrgutistega. Esitlusel osalesid ka sihtasutuse Kuressaare haigla juhatuse liige hr Märt Kõlli ning pr Tiiu Aro, kes suursaadiku viimase visiidi ajal oli vallavolikogu esinaine ning nüüd on riigikogu liige. Suursaadik õnnitles pr Aro kogu südamest riigikogus tööle asumise puhul. 
Dr Laane, hr Kõlli ning pr Aro vastasid kõigile dr Takenaka küsimustele ning esitluse lõpuks olid suursaadik ja dr Takenaka saanud põhjaliku ülevaate Eesti tervishoiust ning Saaremaa tervishoiuteenuste pakkujate katsumustest.
Järgnes haigla tutvustus, mis oma suurusega on Saaremaa peamine haigla ning mille juurde kuulub isegi helikopterite maandumisplats.

Järgmiseks viis dr Laane külalised Kuressaare perearstikeskusesse, kus neid võttis vastu keskuse juht dr Mari Soots ning perearst dr Kristen Reinmann, kes tegi põhjaliku ülevaate perearstide rollist Eestis ning suhetest patsientidega.

Viimasena külastasid suursaadik ja dr Takenaka hooldekodu Saarema Valss, kus hooldekodu juht pr Heli Kaer tutvustas neile hooldekodu tööd. 
Suursaadiku jaoks, kelle poeg vajab samuti igapäevaselt toimetulekuks abi, oli huvitav näha, kuidas Eestis abivajajate eest hoolitsetakse.

Suursaadik tänab südamest dr Laanet, hr Kõlli ja pr Aro, kes saatsid teda ja dr Takenakat kõigis asutustes ning muidugi ka perearstikeskuse ja hooldekodu esindajaid sooja vastuvõtu eest.
Hooldekodus Saaremaa Valss