Suursaadik hr Kitaoka kohtus endise peaministri T.E. hr Mart Laariga

2021/9/28
Koos hr Mart Laariga
Autogramm raamatus “Linnulennul Eesti ajaloost”
28. septembril kohtus suursaadik hr Kitaoka endise peaministri T.E. hr Mart Laariga tema kodus, mis asub Tallinna äärelinnas.
Hr Mart Laar on eelkõige tuntud kui peaminister, kes 1990. aastatel andis ta olulise panuse Eesti majanduse hüppelisse arengusse. Kaks ametiaega valitsust juhtinud hr Laar oli silmapaistev juht ning temast peetakse siiani sügavalt lugu.
Hr Laar töötab ka praegu Eesti Panga nõukogu esimehena vastutusrikkal ametikohal.
Hr Laar on tunnustatud ajaloolane, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid, sealhulgas andnud välja ka teose “Linnulennul Eesti ajaloost”, mille kvaliteeti näitab see, et raamat on tõlgitud kuude keelde. See teos annab väga hea ülevaate Eesti ajaloo kohta ning oli üks esimestest raamatutest, mille hr Kitaoka Eestis suursaadikuna ametisse asumise järel läbi luges.
“Linnulennul Eesti ajaloost” avaldas suursaadikule niivõrd sügavat muljet, et ta otsustas selle teose tõlkida jaapani keelde.
Suursaadiku võttis vastu pr Laar ja juhatas edasi. Kohtumise alguses palus suursaadik autorilt ingliskeelse raamatu esimesele leheküljele autogrammi.
Suursaadikule tegi heameelt, et hr Laar kirjutas raamatusse pühenduse “Hajimele!” ja ta tänas hr Laari, tuues eraldi veel esile, kuivõrd hinnaline see raamatuekspemplar talle nüüd on.
Suursaadik näitas hr Laarile ka enda tehtud tõlget ning küsis luba selle avaldamiseks. Hr Laar andis suursaadikule heakskiidu see välja anda jaapani keeles.
Seejärel andis hr Laar suursaadikule põhjaliku ülevaate Eesti poliitilise maastiku kohta ning jagas oma seisukohti Eesti tuleviku väljavaadete kohta, mille illustreerimiseks tsiteeris ta ka viimast lauset teosest “Linnulennul Eesti ajaloost”, toomaks esile Eesti kui rahvusriigi ees seisvaid väljakutseid. “Tasakaalu saavutamises avatuse ja omapära säilitamise vahel, peitub edu võti nii Eesti kui paljude teiste riikide jaoks.”
Suursaadikule jäi vestlusest eredalt meelde ka selle tsitaadi parafraas, mis käis Eesti ja Jaapani sarnasuste kohta ning kõlas järgmiselt: “üks tähtsamaid sarnasusi Eesti ja Jaapani vahel on see, kuivõrd oluline on mõlemas riigis tasakaalu säilitamine avatuse ja rahvusliku omapära vahel.”
Suursaadik tänab hr ja pr Laari südamliku vastuvõtu eest ka praegusel koroonapandeemia ajal.