Suursaadik hr Kitaoka võõrustas Kuressaare haigla ravijuhti dr Laanet, parlamendi liiget pr Arot ja Eesti Lastevanemate liidu juhatuse liiget pr Särgleppa

2021/8/19
Koos külalistega
19. augustil võõrustas suursaadik hr Kitaoka oma residentsis õhtusöögil Kuressaare haigla ravijuhti dr Edward Laanet, riigikogu liiget pr Tiiu Arot ja Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse liiget pr Annely Särgleppa.
Saatkonna poolt osalesid lisaks suursaadikule asejuht pr Yuki Sakai ning poliitika- ja majandusosakonna referent ja arst dr Hiroshi Takenaka.
 
Kohtumine algas suursaadiku esitlusega “Jaapan ja keiser”.
Seejärel toimus õhtusöök. Suursaadiku residentsi ruumid olid hästi õhutatud ning osalejad olid paigutatud istuma nii, et üksteisega hoiti piisavat distantsi.
 
Kuressaare haigla ravijuhi dr Laane, kes tunneb suurt huvi Jaapani vastu, on mitmeid kordi Jaapanis käinud. Ta hoiab end kursis ka Jaapani suursaatkonna tegevusega, lugedes saatkonna Facebook-i leheküljel avaldatud uudiseid. Lisaks laialdastele teadmistele oma valdkonna kohta Eestis, on tal ka hea ülevaade Jaapani tervishoiusüsteemist. Dr Laane on üks nendest inimestest, kellesse hr Kitaoka suhtub erilise lugupidamisega.
 
Riigikogu liige pr Aro on töötanud mitmetes riigiasutustes, näiteks erinevatel ametikohtadel sotsiaalministeeriumis ning samuti on ta olnud Saaremaa vallavolikogu esinaine. Tema varasemaid kogemused tulevad kasuks tema praegusel ametikohal Riigikogus. Nimelt asus pr Aro sel aastal Eesti juhtiva, Reformierakonna võimuletulekuga ametisse riigikogu liikmena.
 
Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse liikmel pr Särglepal on pikk kogemus liidu juhatuses töötamisel. Liidu eesmärk on soodustada hoolivaid suhteid vanemate ja laste vahel, et seeläbi parandada peresuhteid Eestis.
 
Suursaadiku koka hr Takaaki Arai valmistatud autentseid Jaapani toite nautides arutati laia teemaderingi, alustades koroonapandeemia hetkeolukorrast ning lõpetades peresuhetega seonduvaga. Suursaadikule tegi heameelt võimalus saada uusi teadmisi päevakajaliste teemade kohta Eestis.
 
Suursaadik hr Kitaoka tänab kõiki külalisi, et nad leidsid aega õhtusöögil osalemiseks.