Suursaadik hr Kitaoka kohtus Eesti Kaitseliidu ülema brigaadikindral hr Riho Ühtegiga

2021/3/9
Koos brigaadikindral Ühtegiga
Kaitseliidu logo

9. märtsil kohtus suursaadik hr Kitaoka Eesti Kaitseliidu ülema brigaadikindral hr Riho Ühtegiga Kaitseliidu peastaabis Tallinnas. Suursaadikut saatis majandus- ja poliitikavaldkonna eest vastutav esimene sekretär hr Tomotaka Yoshimura.
Kohtumisel kanti maske ning hoiti turvalist vahemaad. 

Kaitseliit on vabatahtlikke koondav organisatsioon, mis teeb Eesti julgeoleku kindlustamiseks tihedat koostööd Eesti Kaitseväega. 
Kaitseliidus on 16000 liiget ning koos Kaitseliidu allüksustega (Naiskodukaitse, Noored kotkad ja Kodutütred) teeb see kokku 26 000 vabatahtlikku. Kahe viimase allüksuse liikmed on 6-18-aastased noored. 
Eesti Kaitseliit asutati 11.novembril 1918. aastal, üks aasta pärast Venemaal toimunud revolutsioone. Organisatsiooni asutamisaasta veebruaris oli välja kuulutatud Eesti iseseisvus ning selle asutuse loomisega suurendati Eesti kaitsevõimekust. 
Kaitseliidu tegevus lõpetati nõukogude okupatsiooni alguses ning organisatsioon taastati 1990.aastal, üks aasta enne Eesti taasiseseisvumist. 
Viimasel ajal on Kaitseliit olnud abiks koroonakriisist tingitud olukorra leevendamisel. 
Suursaadik hr Kitaokale avaldas sügavat muljet Kaitseliidu liikmete südikus ning teotahe. Vabatahtlikult läbitakse treeningud, et olla valmis kaitsma Eesti iseseisvust ning seda kõike oma päevatöö kõrvalt. 

Kohtumisel vahetati sõprusavaldusena kingitusi, suursaadik andis brigaadikindralile ikebana kalendri ja Eesti-Jaapani sõprussuhete 100. aastapäeva rinnamärgi. Brigaadikindral kinkis suursaadikule Kaitseliidu ajalugu tutvustava fotoraamatu.
Meeldiva kohtumise lõpus tehti ka ühine foto.