Suursaadik hr Kitaoka andis Tallinna Ülikooli Jaapani uuringute eriala üksuse õppejõududele üle suursaadiku aukirja

2021/9/16
Mälestusfoto
Suursaadik pidamas kõnet
16. septembril kohtus suursaadik hr Kitaoka Jaapani uuringute eriala üksuse õppejõududega, et anda pidulikult üle suursaadiku aukiri.
1989. aastal alustati Jaapani keele ja kultuuri eriala (praeguse nimetusega Jaapani uuringud) õpetamisega Tallinna Ülikoolis. Õppesuuna rajaja on Aasia uuringute professor Rein Raud, keda on tunnustatud tema panuse eest ka Jaapani Tõusva Päikese ordeniga kuld- ja hõbetähe aumärgi.
Tallinna Ülikool on ainus antud erialal doktoriõpet läbiviiv kõrgkool Eestis. 
Lisaks suursaadikule osalesid saatkonna asejuht pr Yuki Sakai ja avalike suhete valdkonna eest vastutav teine sekretär hr Toshifumi Ito.
Tallinna Ülikoolist osalesid professor Rein Raud, Jaapani uuringute lektorid dr Maret Nukke ja dr Alari Allik, kes on Aasia uuringute õppesuuna juhtinud, Jaapani keele õppejõud pr Akiko Masaki-Kadarik ja pr Margit Juurikas. 

Tseremoonia algas suursaadiku õnnitluskõnega. Oma sõnavõtus kiitis hr Kitaoka neid väljapaistva töö eest eriala õpetamisel. 
Suursaadik lubas anda endast parima, et järgmisena tunnustataks neid ka Jaapani välisministri aukirjaga. Seejärel luges suursaadik aukirja ette ning ülikooli nimel võttis selle vastu dr Alari Allik.
Dr Allik esines tänukõnega, milles ta meenutas oma keeleõpingute algusaega 1991. aastal, mil ainus jaapani keele õpetaja oli professor Rein Raud ning ülikoolil ei olnud ei jaapani keele õpikuid ega ka sõnaraamatuid. 
Seejärel toimus õhtusöök. 
Suursaadiku residentsi ruumid olid hästi õhutatud ning osalejad olid paigutatud istuma nii, et üksteisest hoiti piisavat distantsi. 
Osalejad nautisid nii vestlust kui ka suursaadiku koka hr Takaaki Arai valmistatud autentseid Jaapani toite. Hr Arai sai hiljuti ka 2021. aasta Jaapani välisministri tunnustuse kui silmapistev Jaapani suursaadiku peakokk.
Suursaadik hr Kitaokale tegi heameelt võimalus saada täpsemalt teada eriala kujunemisloo kohta.
Suursaadik tänab kogu südamest professor Rein Rauda ja tema kolleege, et nad leidsid aega õhtusöögil osalemiseks.
Aukirja üleandmine
Dr Allik ütlemas tänusõnu