Suursaadik hr Kitaoka külastas kuuendat korda Tartut, et osaleda Balti Kaitsekolledži külaliste päeval

2020/3/5
Kolledži külaliste päeval osalenud külastajad
Balti Kaitsekolledži logo
5. märtsil külastas suursaadik hr Kitaoka kuuendat korda Tartut, et major kindral Andis Dilänsi kutsel osaleda Balti Kaitsekolledži külaliste päeval ning tutvuda kolledži tegevusega.

Balti Kaitsekolledž asutati 21 aastat tagasi kolme Balti riigi koostöös ning see on tegutsenud juhtmõtete “harib”, “kaasab” ja “edendab” vaimus. Kolledži tegutsemise 21 aasta jooksul on kooli lõpetanud 1510 üliõpilast 43 riigist.

Suursaadik hindab kõrgelt seekordset visiiti Tartusse ning erakordset võimalust tutvuda kolledži ajaloo ja õppekavaga.