Prof Watanabe (Sophia Ülikool) loeng

2023/9/26
7. septembril pidas Sophia Ülikooli professor Watanabe Shino Tallinna Ülikoolis loengu "JULGEOLEKUOLUKORD IDA-AASIAS". 
Professor Watanabe andis ülevaate julgeolekuolukorrast Ida-Aasias ja vestles publikuga, vestlust juhtis Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor hr McDonald. Loengus osalejad esitasid erinevaid küsimusi, muutes loengu viljakamaks. 
Täname professor Watanabet ja Tallinna Ülikooli koostöö eest ning samuti kõiki osalejaid!