Suursaadik hr Kitaoka võõrustas Eesti-Jaapani Assotsiatsiooni presidenti hr Heikki Vallastet ja Eesti-Jaapani sõprussuhete arendamisele pühendunud pr Janne Funki

2021/8/26
Kahe külalisega koos
26. augustil võõrustas suursaadik hr Kitaoka oma residentsis õhtusöögil Eesti-Jaapani Assotsiatsiooni presidenti hr Heikki Vallastet ja pr Janne Funki, kes on arendamas Eesti-Jaapani sõprussuhteid mitmes valdkonnas.
Saatkonna poolt osales lisaks suursaadikule teine sekretär kultuuri ja avalike suhete alal hr Toshifumi Ito.

Suursaadiku residentsi ruumid olid hästi õhutatud ning osalejad olid paigutatud istuma nii, et üksteisega hoiti piisavat distantsi.
Hr Vallaste töötas Eesti välisministeeriumis kohe pärast taasiseseisvumist ja oli esimeseks ajutiseks asjuriks Eesti suursaatkonnas Jaapanis aastatel 1996-1998.
2015. aastal tunnustati tema silmapaistvat panust Eesti-Jaapani sõprussuhete arendamisse Tõusva Päikese III klassi ordeni kuldsete kiirte ja lindiga.
Pr Funk töötas Jaapani suursaatkonnas Eestis aastatel 1994-1995 ning õppis seejärel Jaapanis Senshu Ülikoolis ja Jaapani Fondi Jaapani keele instituudis.
Kasutades oma silmapaistvat jaapani keele oskust, panustab ta Eesti-Jaapani sõprussuhete arendamisse, toetades Jaapani Kultuuri Koja tegevust ning töötades tõlkija, tõlgi ja giidina. Praegu on tema peamiseks tegevusalaks Jaapani turule sisenevate Eesti ettevõtete toetamine.
Olgu mainitud, et 26 aastat tagasi töötas hr Kitaoka asejuhina Jaapani suursaatkonnas Soomes ning külastas aeg-ajalt ka Tallinna, et aidata siinset Jaapani suursaatkonda, mida juhtis tol ajal ajutine asjur.
Just Janne Funk oli see, kes suursaadikule esimest korda Tallinna tutvustas.  
Osalejad nautisid nii vestlust kui ka suursaadiku koka hr Takaaki Arai valmistatud autentseid Jaapani toite. Hr Arai sai hiljuti ka 2021. aasta Jaapani välisministri tunnustuse kui silmapistev Jaapani suursaadiku peakokk.
Õhtusöögi jooksul sai suursaadik uusi väärtuslikke teadmisi Eesti-Jaapani suhete kohta, mis taastati 30 aastat tagasi  koos Eesti iseseisvumisega. 
Suursaadik tänab kogu südamest hr Vallastet ja pr Funki, et nad leidsid aega õhtusöögil osalemiseks!