Suursaadik Matsumura külastas Haridus- ja Noorteametit

2022/11/28
21. novembril külastas suursaadik Matsumura Haridus- ja Noorteametit ning kohtus rahvusvahelistumise osakonna juhataja Heli Aru-Chabilaniga.
Aru-Chabilan andis suursaadikule ülevaate Eesti hariduse tugevustest ja väljakutsetest. Samuti tutvustas ta tegevusi, mis on ette võetud panustamaks digitaalse hariduse arendamisse koolides. Suursaadik Matsumura selgitas, et Eesti on oma kõrge hariduse taseme poolest Jaapanis tuntud ja paljud kohalikud omavalitsused tunnevad huvi Eesti haridussüsteemi vastu. Ta rõhutas, kuivõrd oluline on hariduse valdkonnas kahepoolsete suhete tugevdamine, sealhulgas ka inimeste vaheliste kontaktide arendamine.