Suursaadik Matsumura külastas Rakveret

2022/10/24
7. oktoobril külastas suursaadik Matsumura Rakveret ning kohtus linnapea Triin Vareki ja linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkamiga.
 
Kõigepealt selgitas linnapea suursaadikule, et Rakvere linna tuntakse helilooja Arvo Pärdi sünnikoha ja kultuurilinnana, kus toimub erinevaid kunstisündmusi. Seejärel arutati erinevaid teemasid nagu haridus, turism ja regionaalne koostöö, sealhulgas võimalused Jaapani ja Rakvere vaheliseks koostööks.

Pärast kohtumist linnapeaga osales suursaadik Matsumura sumo Euroopa meistrivõistluste avatseremoonial, kus ta esines avakõnega. Suursaadik Matsumura avaldas oma kõnes rõõmu, et Jaapani rahvussport sumo on tuntud üha rohkemates riikides üle maailma, ning väljendas lootust tuntuse edasisele kasvule.