2022. aasta Jaapani välisministri aukirjade üleandmise tseremoonia (Jaapani-Eesti sõprusühingu esimees hr Yoshino Tadahiko)

2022/8/19
Jaapani Välisministeerium korraldas 10. augustil Jaapani välisministri aukirjade üleandmise tseremoonia. Jaapani-Eesti sõprusühingu esimees hr Yoshino Tadahikole omistati aukiri tema panuse eest Jaapani ja Eesti vaheliste sõprussuhete arendamisel.
Jaapani välisministri aukirjad antakse neile üksikisikutele ja gruppidele, kellel on rahvusvahelisel areenil silmapaistvaid saavutusi, et tunnustada nende panust Jaapani ja teiste riikide vahelise sõpruse edendamisel. Välisministri aukirjad antake üle selleks, et Jaapani üldsus nende isikute tegevust mõistaks ja tunnustaks.


 

(Jaapani Välisministteriumi loal)