Suursaadik Matsumura osales Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritustel

2022/2/24
Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril osales suursaadik Matsumura kell 7.32 alanud pidulikul lipuheiskamisel ning seejärel Vabaduse väljakul aset leidnud pärgade asetamise tseremoonial ja Eesti kaitseväe paraadil, millega tähistati Eesti iseseisvuse väljakuulutamist 1918. aastal.

24. veebruaril 1918 kuulutati välja iseseisev Eesti Vabariik, iseseisvus realiseerurus de facto pea kaks aastat hiljem, pärast Eesti Vabadussõja lõppu, kui kirjutati alla Tartu Rahuleping. Üritustest osavõtt andis suursaadik Matsumurale võimaluse koos teiste osalejatega tagasi vaadata tollastele oludele. Ta sai uut kindlust, et tugevdada veelgi Eesti ja Jaapani vahelisi sõbralike suhteid.