Suursaadik hr Kitaoka külastas viiendat korda Viljandit (II osa: ettevõtte Mikskaar külatus)

2021/10/6
Tegevjuht pr Tombak tegemas esitlust (1)
Tegevjuht pr Tombak tegemas esitlust (2)
6.oktoobril külastas suursaadik hr Kitaoka viiendat korda Lõuna-Eestis asuvat Viljandit, linna kus väärtustatakse Eesti kultuuripärandit. Suursaadikut saatis majandusvaldkonna eest vastutav teine sekretär hr Tomoya Shigenari.

Linnavalitsusest kohtumiselt hr Timpsoniga siirdus suursaadik kohtumisele riigiasutuse EAS-i projektijuhi hr Tsubasa Yoshitoga. 
Pärast lõunasööki suunduti hr Yoshito korraldatud kohtumisele ettevõttes Mikskaar.
1997.aastal loodud ettevõtte on üks suurematest turbatootjatest Eestis. Mikskaare toodang enam kui 99% sellest eksporditakse välisriikidesse. 
Eestis asuvad suured turbavarud ning kust kaevandatav turvas on kõrge kvaliteediga. 
Nimelt katavad sood 22% Eesti pindalast. 
Lähtudes klientide vajadustest, on Mikskaar välja töötanud ja turule toonud palju erinevaid tooteid, mis on valmistatud Eestis kaevandatud turbast.
Alates 2005.aastast eksprditakse heledast turbast valmistatud tooteid ka Jaapanisse. Mikskaare spetsiaalselt Jaapani turule kohandatud heleda tooniga turbatooted on Jaapanis hästi vastu võetud.
Kohtumine algas ettevõtte konverentsiruumis tegevjuhi pr Kristel Tombaku esitlusega.
Briigingul osalesid ka ettevõtte COO pr Mariliis Tigasing, tehase juht pr Helen Lusis, müügijuht pr Mare Kaigas ning büroojuht pr Irene Isabel Mileiko. 
Kohtumisele järgnes ringkäik tehases, kus toimub nii tootmine kui ka hoiustamine
Suursaadikule avaldas muljet lai sortiment ning hästi läbimõeldud hoiustamise tingimused.
Iga päev viiakse kõigis tootegruppides läbi kvaliteedikontroll, et tagada toodete pikk säilivusaeg.
Suursaadiku sõnul meenutas Mikskaare tehas talle mõnda toiduainetööstuse tehast. Ta lisas juurde, et eks olegi turvas lilledele toidu eest. 
Suursaadik avaldas lootust, et Jaapanisse turustamine jätkub. 
Pr Tombak tänas hr Yoshitot, et ta on aidanud ettevõtet suhtluses Jaapani partneritega. Hr Yoshito omakorda soovis firmale edu oma toodete turustamisel ka edaspidi. 
Suursaadikule tegi heameelt, et tänu hr Yoshitole oli tal võimalus seda ettevõtet külastada.
Suursaadik tänas Mikskaare meeskonda eesotsas pr Tombakuga kogu südamest, et nad võtsid suursaadiku vastu ka praegusel koroonapandeemia ajal.
Toodete valmistamisel kasutatava turba tekstuuriga tutvumine
Mikskaare üks toodetest (hele turvas)
Toodete taustal tehtud grupifoto