Suursaadik hr Kitaoka kümnes visiit Tartusse, Lõuna-Eesti suurimasse maakonnakeskusesse (V ja viimane osa): Rahvusvaheline konverents „Euroopa Liidu ja Jaapani vahelised majandus- ja kultuurisidemed“)

2021/10/14
Suursaadiku avakõne
Virtuaalselt ühinenud ja kõne pidanud Eesti suursaadik Jaapanis T.E. hr Väino Reinart
13.-14. oktoobril külastas suursaadik hr Kitaoka kümnendat korda Tartut, Lõuna-Eesti suurimat maakonnakeskust.
Lisaks suursaadikule osales saatkonna avalike suhete valdkonna eest vastutav teine sekretär hr Toshifumi Ito.
 
Pärast Tartus ööbimist külastas suursaadik järgmisel hommikul koos hr Itoga taas ülikooli, et osaleda Tartu Ülikooli Aasia keskuse poolt korraldatud kahepäevasel valdkondadeülesel konverentsil „Euroopa Liidu ja Jaapani vahelised majandus- ja kultuurisidemed“, kus ta pidas ka kõne.
Konverentsi avas keskuse direktor dr Elo Süld, kes juhatas sisse Tartu Ülikooli rektori professor Toomas Asseri avasõnad.
Seejärel kõneles konverentsiga virtuaalselt ühinenud Eesti suursaadik Jaapanis T.E. hr Väino Reinart.
Siis võttis sõna suursaadik hr Kitaoka öeldes, et “majandussuhetes, eriti rahvusvahelistes majandussuhetes osutub partneri mõistmine väga oluliseks. Sellega kaasnevad rohked raskused ning kiireim võimalus nende ületamiseks on õppida tundma oma partneri kultuuri. Sellest vaatenurgast on käesoleva konverentsi väljakutse käsitleda nii majandussuhteid kui ka nende taga olevat kultuuritausta väga väärtuslik. Ma siiralt loodan, et selle konverentsi vilju  jagatakse paljude nendega, kes aitavad kaasa Euroopa Liidu ja Jaapani majandussuhete edasisele edendamisele.”
Suursaadiku sõnavõtule järgnes virtuaalselt osaleva Shizuoka Ülikooli professori Seijiro Takeshita konverentsi põhiteemat tutvustav kõne, mis avas paneeldiskussioonid.
1. paneel algas Kopenhaageni Ärikooli professori Ari Kokko kõnega, millele järgnesid professor Kokko, professor Takeshita ja Tartu Ülikooli professori Urmas Varblase arutelud Kopenhaageni Ülikooli professori Duncan McCargo modereerimisel.
Pärast lõunavaheaega algas 2. paneel, mille avasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses Jaapani eest vastutav projektijuht hr Yoshito Tsubasa, üle 20 aasta Eesti-Jaapani suhete alal töötanud Kirimiri OÜ juhatuse liikme pr Janne Funki ja Lingvisti kaasasutaja hr Ott Jalaka kõned.
1. paneel, kus osalesid oma ala tunnustatud professorid, oli kujunenud väga akadeemiliseks.
Seevastu 2. paneel pikaaegse ärikogemusega ettevõtjate osavõtul oli väga pragmaatiline.
Selline Aasia keskuse korraldatud kahe paneeli vahelise kontrasti loomine oli lihtsalt imeline ning avaldas suursaadikule tugevat muljet !
Konverents jätkus ka järgmisel päeval, 15. oktoobril, kuid suursaadik jättis osalejatega hüvasti ning suundus tagasi Tallinna.
Suursaadikule oli see konverents taaskord väga meeldivaks võimaluseks tõdeda, et Aasia keskus panustab  järjepidevalt Eesti-Jaapani ja Euroopa Liidu-Jaapani suhetesse. Eelmisel päeval, 13. oktoobril oli Suursaadik andnud Aasia keskusele üle aukirja!
Suursaadik hr Kitaoka tänab kogu südamest Aasia keskust ja selle juhatajat dr Elo Süldi nii konverentsi kutse kui ka esinemisvõimaluse !
EU ja Ida-Aasia majandussidemete paneel 1
Koos teise paneeli esinejatega