Suursaadik hr Kitaoka kümnes visiit Tartusse, Lõuna-Eesti suurimasse maakonnakeskusesse (III osa: Aasia keskusele suursaadiku aukirja üleandmise tseremoonia)

2021/10/13
Koos Aasia keskuse juhi pr Elo Süldiga
Aukirja ette lugemine
13.-14. oktoobril külastas suursaadik hr Kitaoka kümnendat korda Tartut, Lõuna-Eesti suurimat maakonnakeskust.
Lisaks suursaadikule osales saatkonna avalike suhete valdkonna eest vastutav teine sekretär hr Toshifumi Ito.

Pärast ettekannet „Loeng 100 aastat kestnud sõprussuhete tähistamiseks Eesti ja Jaapani vahel“ toimus Tartu Ülikooli Aasia keskusele suursaadiku aukirja üleandmise tseremoonia, kus osales ka ülikooli rektor prof Toomas Asser.
Tseremoonia algas suursaadik hr Kitaoka kõnega, milles ta tunnustas Aasia keskust Eestis teadlikkuse suurendamise eest jaapani kultuuri suhtes ning Eesti ja Jaapani vaheliste suhete arendamise eest erinevate seminaride ja sümpoosiumide korraldamise läbi, panustades riikliku Aasia-strateegia väljatöötamisse ning  kutsudes koostöös Tartu Ülikooliga ellu Aasia uuringute magistrikursuse.
Suursaadik avaldas lootust, et saatkond ja Aasia keskus jätkavad tihedat koostööd ning tugevdavad omavahelisi suhteid tulevikus veelgi. Seejärel luges suursaadik jaapani ja inglise keeles aukirja ette ning andis selle üle Aasia keskuse juhile dr Elo Süldile.
Oma vastukõnes tänas pr Süld suursaadikut tunnustuse eest ning tutvustas lähemalt Aasia keskuse tegevusi, tänades toetuse eest ka Tartu Ülikooli, EAS-i, Eesti välisministeeriumi ning haridusministeeriumi.
Pr Süld kinnitas omakorda, et soovib tulevikus veelgi tugevdada suhteid Jaapani suursaatkonnaga.
Lõpuks tehti sõbralikus õhkkonnas mõned mälestusfotod.
Suursaadik märkas juba oma ametiaja alguses Aasia keskusega kokku puutudes keskuse suurt panust ning tal oli hea meel, et sai anda üle tunnustuse ning väljedada oma austust sellsel erilisel moel.