Suursaadik hr Kitaoka kümnes visiit Tartusse, Lõuna-Eesti suurimasse maakonnakeskusesse (II osa: Tartu ülikoolis peetud ettekanne „Loeng 100 aastat kestnud sõprussuhete tähistamiseks Eesti ja Jaapani vahel“)

2021/10/13
Suursaadiku ettekanne „Loeng 100 aastat kestnud sõprussuhete tähistamiseks Eesti ja Jaapani vahel“
Küsimuste ja vastuste osa kujunes elavaks aruteluks
​13.-14. oktoobril külastas suursaadik hr Kitaoka kümnendat korda Tartut, Lõuna-Eesti suurimat maakonnakeskust.
Lisaks suursaadikule osales saatkonna avalike suhete valdkonna eest vastutav teine sekretär hr Toshifumi Ito.

Jaan Poska Gümnaasiumist siidrus suursaadik Tartu Ülikooli, mida ta külastas viiendat korda. 
Tartu Ülikooli rektor prof Toomas Asser, Aasia keskuse juht pr Elo Süld, Aasia keskuse Jaapani koordinaator pr Ene Selart ja tema eelkäija dr Eva Liias võtsid suursaadiku vastu.
Prof Asser tervitas suursaadikut ja tänas teda, et ta leidis aega ülikooli külastamiseks.
Suursaadik juhatati aulasse, kus teda ootas loengut kuulama tulnud publik. Lisaks rektorile, õppejõududele ja üliõpilastele oli külalisi ka väljaspoolt ülikooli, sealhulgas ka mitmeid ettevõtjaid.
Oma ettekande esimeses osas andis suursaadik ülevaate Jaapanist kui kultuuriliselt väga mitmekesisest riigist. Ta tõi esile, et riigi arengus on olulist rolli mänginud geograafiline liigendatus ning ajalugu. Teises osas selgitas ta, et praegu seisab riik silmitsi majanduslangusest tingitud raskustega ning nende probleemide ületamisel on võtmetähtsusega digitaliseerimine. Kolmandas osas rääkis suursaadik Eesti-Jaapani suhtetest ja rõhutas kahepoolsete suhete arendamise olulisust. Neljandas osas puudutas ta oma 25 aasta tagust Eesti külastust.
Suursaadik lõpetas oma ettekande, rääkides kahepoolsete suhete arengust tulevikus.
Suursaadik avaldas lootust, et juubeliaasta saab olema Jaapani-Eesti suhete edasise arengu hüppelauaks ning järgmise saja aasta jooksul tugevnevad kahepoolsed suhted veelgi.
Loengule järgnes elav arutelu, mille jooksul vastas suursaadik publiku küsimustele.
Pärast ettekannet sai publik kuulata “Muteki Taiko”  kontserti eesotsas pr Hele-Riin Uibi ja pr Mizuki Shindoga, jaapani flöödimängijaga, kes on ka väga aktiivne kohalikes kultuuriringkondades. Kontserdil kõlanud muusika lõi erilise jaapanipärase atmosfääri ning võlus publikut. 

Meenutades oma senist ametiaega tõdes hr Kitaoka, et aeg tõesti lendab.
Tema esimene Tartu visiit toimus 17. oktoobril 2019. aastal.
Kaks aastat tagasi toimunud külastuse raames kohtus suursaadik rektor prof Asseri ja Aasia keskuse esindajatega.
Seekordne visiit toimus vahetult enne suursaadiku ametiaja lõppu ning oli väga meeldejääv.
Suursaadikule tegi heameelt võimalus esineda loenguga Tartu Ülikooli aulas.
Ta tänab Tartu Ülikooli ja rektor prof Asserit loengu korraldamise eest ning publikut aktiivse osavõtu eest ka praegusel koroonapandeemia ajal.
Kontserdi eriline jaapanipärane atmosfäär, mis võlus publikut
Koos rektoriga