Suursaadik hr Kitaoka viimane, üheteistkümnes visiit Tartusse, Lõuna-Eesti suurimasse maakonnakeskusesse (I osa: küber-häkkimisvõistlus “Cyber Battle of Estonia 2021 (CBOE)”)

2021/10/30
コンピューター博物館の視察 Arvutimuuseumi külastus
デジタル国家の基礎となったコンピューター Arvutimuuseumis on välja pandud palju arvuteid, Eestis digiteerimise alustala
30.oktoobril külastas suursaadik hr Kitaoka üheteistkümnendat korda Tartut, Lõuna-Eesti suurimat maakonnakeskust, et osaleda küber-häkkimisvõistlusel “Cyber Battle of Estonia (CBOE)”. Seekordne visiit oli suursaadiku viimane Tartu külastus.
Võistluse korraldas ettevõte CTF TECH koostöös firmaga CybExer Technologies. Suursaadik külastas võistlust ettevõtte CybExer Technologies juhatuse liikme hr Rainer Saksa kutsel.
CBOE-d korraldatakse eesmärgiga julgustada 15-21-aastaseid noori töötama meeskondades ja õpetada neid seisma küberturvalisuse eest. CTF TECH korraldatud mäng toimus spetsiaalselt selleks võistluseks loodud küberruumis. Kogu päeva kestnud üritusel võtsid meeskonnad omavahel mõõtu, et selgitada välja osavaim häkkerite tõrjuja.
CBOE toimus Tartu Ülikooli spordihoones ning kestis hommikust õhtuni, kokku kaheksa tundi.. Meeskonnad, kes olid läbinud edukalt maakondlikud võistlused, said võimaluse osaleda sellel üleriiklikul võistlusel Tartus.
Suursaadik startis Tallinnast varahommikul, külastas võistlust ja osales seejärel hr. Rainer Saksa võõrustataval lõunasöögil. Sellel osales ka Lucie Kadlecova, kes töötab ettevõtte Tšehhi kontoris ja vastutab seal küberturvalisuse valdkonna eest ja on ka firma uue projekti “Tallinn Manual 3.0”üks korraldajatest.
Pärast lõunasööki külastati Tartu Ülikooli arvutimuuseumi. Lisaks mitmesugustele ülikoolis kasutusel olnud arvutitele oli välja pandud ka arvuti, mida kasutas peaminister hr Mart Laar oma ametiajal, mil pandi alus digiriigile.
Suursaadikule tegi suurt rõõmu võimalus saada uusi teadamisi arvutite kujunemisest, Eesti digiteerimisest ning elanike üldisest suhtumisest arvutitesse ja hoiakute muutumisest.
Pärast muuseumi külastamist siirduti Tartu Ülikooli spordihoonesse, kus paljud noored võitlesid häkkerite rünnakute vastu küberruumis.
Ürituse lõpupoole oli näha võistluspinge tõusu. Kell veerand viis näidati suurel ekraanil aega ja loeti koos viimaseid minuteid.
Esimese koha saavutas Forkbomb-nimeline meeskond Tallinnast.
Neile järgnesid meeskond Moomin Trolls Tallinnast ja Hints-nimeline tiim Tartust. President Karis, kes oli kutsutud auhindu üle andma. President Karis, tulnud võistluseks Tallinnast Tartusse, õnnitles kõiki kolme meeskonda.
Suursaadikule tegi heameelt võimalus osaleda üritusel ning ta sai taaskord kinnitust, kuivõrd oluline on küberturvalisuse valdkond.
Suursaadik tänab hr Rainer Saksa kogu südamest kutse eest.
Cyber Battle of Estonia 2021
President Karis andis üle aukirjad