Suursaadik hr Kitaoka külastas küberkaitseõppuseid korraldavat küberturbe ettevõtet CybExer Technologies

2021/9/9
Koos hr Saksa ja hr Allmanniga
9. septembril külastas suursaadik hr Kitaoka riigi- ja erasektorile suunatud küberkaitseõppuseid korraldavat küberturbe ettevõtet CybExer Technologies. 
Suursaadiku külastuse eesmärgiks oli tutvuda ettevõtte tegevusega ja arutada, millised võimalused on firmal oma teenuste pakkumiseks nii Jaapani riigiasutustele kui ka eraettevõtetele.  

CybExer Technologies´i juhatuse liige hr Rainer Saks ja nõukogu liige hr Lauri Almann võtsid suursaadiku vastu.
Hr Saks ja hr Almann andsid firma konverentsiruumis ülevaate selle teenuste kohta koos küberkaitseõppuseid lähemalt tutvustavate videomaterjalide ja fotodega. 
Tuntumatest küberrünnakutest rääkides tõid nad esile 2007.aastal Eestis toimunud pronkssõduri kriisi, mis sisaldas esimest riigi vastu toimunud rünnakut, ning ka hübriidsõda Gruusia vastu 2008. aastal ja Ukraina vastu 2014. aastal. 
2007. aastal presidendi kantselei juhina kriisiolukorra lahendamises osalenud hr Saks panustas oma eelmisel ametikohal Eesti välisministeeriumi kantslerina ka Eesti-Jaapani suhete arendamisse, tehes tihedat koostööd saatkonnaga. 
Hr Almann töötas pronkssõduri kriisi ajal Eesti kaitseministeeriumis kantslerina. 
2008. aastal loodud NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskus (CCDCOE) on alates 2010. aastast korraldanud iga-aastast küberkaitseõppust “Locked Shields”.
2016. aastal asutati mitmetel õppustel osalemise kogemuse pinnalt oma firma CybExer Technologies, eesmärgiga pakkuda igale organisatsioonile nende vajadustest lähtuvaid ning erilahendusena valminud küberkaitseõppuseid.
Firma klientide hulgas on Ühendkuningriikide, Hollandi, Hispaania ja Portugali eraettevõtteid ning riigiasutusi.
Konverentsisaali suurel ekraanil demonstreeriti, kuidas toimuvad küberkaitseõppused. 
Õppustel on vastamisi kaks meeskonda – punane ja sinine. CybExer Technologies´i häkkeritest koosneva punase meeskonna ülesanne on rünnak, kliendi juhitava sinise meeskonna ülesanne on kaitsmine.  
Suursaadikule avaldas muljet treeningu keerukus. Nimelt on lisaks headele tehnoloogia-alastele teadmistele tarvis ka muude valdkondade põhjalikku tundmist, kuna osalejad peavad stratreegiliste otsuste tegemisel kaasama kohalikke poliitikuid, ettevõttejuhte ja muid osapooli, kes saavad aidata kriisiolukorra lahendamisel. 

Suursaadiku hr Kitaoka sõnul on Jaapanis, kus avati 1. septembril uus riiklik asutus, Jaapani Digiagentuur, nüüd veel suurem rõhuasetus riigi- ja erasektori digitaliseerimisel, mis on ka võtmetähtusega küberrünnakute ärahoidmisel. Suursaadik avaldas lootust, et nii Jaapani eraettevõtted kui ka riigiasutused hakkavad kasutama CybExer Technologies´i teenuseid. 

Ettevõtte kodulehel on võimalik lähemalt tutvuda firma pakutavate küberkaitseõppustega.

https://cybexer.com

Suursaadik hr Kitaoka tänab hr Saksa ja hr Allmanni südamliku vastuvõtu eest praegusel koroonapandeemia ajal.