Suursaadik hr Kitaoka külastas kolmandat korda Lääne-Harju valda, et osaleda Eesti Vabariigi 30. taasiseseisvumispäeva tähistamisel

2021/8/19
Hr Saat ja pr Tammur tervitasid suursaadikut
Vallavanem hr Saat esines kõnega
19. augustil külastas suursaadik hr Kitaoka kolmandat korda Lääne-Harju valda, kus toimus Eesti Vabariigi 30. taasiseseisvumispäevale pühendatud tseremoonia.
Suursaadik osales tseremoonial hr Jaanus Saadi, Lääne-Harju vallavanema kutsel. 

Üritus toimus Padise kloostris, 14. sajandil rajatud pühakojas, kus valitseb tõeline keskaegne õhustik. 
Külalisi tervitasid vallavanem hr Jaanus Saat ja vallavolikogu esinaine pr Külli Tammur. 
Kõigepealt toimus vastuvõtt kloostri siseõues.
Külaliste hulgas oli ka Paldiski Ettevõtjate Liidu juht pr Ester Tuiksoo, kes korraldab iga-aastast konverentsi Paldiskis.
Suursaadik, kes osales kaks aastat järjest konverentsil, oli taaskohtumise üle väga rõõmus. Suursaadiku esimese visiidi ajal võõrustas pr Tuiksoo teda lõunasöögiga. 
Pr Tuiksoo ja suursaadik avaldasid vastastikku heameelt Eesti sportlaste eduka esinemise üle Tokyo olümpiamängudel.
Vastuvõtule järgnes tseremoonia, mis toimus kloostri kirikusaalis. 
Tseremoonia algas hümni laulmisega ning seejärel esinesid kõnedega hr Saat ja pr Tammur. 
Kõnedele järgnes kontsert. Publik sai nautida Eesti kooridele omast puhtakõlalist ja hästiviimistletud esitust erakordselt hea akustikaga kirikusaalis.
Kuulates kontserti, mõtiskles suursaadik, kuivõrd keeruline võis olla teekond iseseisvuse taastamiseni. 
Suursaadik õnnitleb kogu südamest kõiki eestlasi,  kelle pingutused viisid isesisevumise taastamise ja tänase heaoluni. 
Suursaadikule tegi heameelt võimalus osaleda meeldejääval üritusel ning ta tänab kogu südamest hr Saati kutse eest.
Koor hea akustikaga kirikusaalis
Eesti kooridele omase puhta kõlaga esitus