Suursaadik Matsumura külastas Sisekaitseakadeemiat

2023/11/14
9. novembril külastas suursaadik Matsumura Sisekaitseakadeemiat.
Akadeemia pakub haridust ja koolitust mitmetele Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvatele asutustele, sealhulgas Politsei- ja Piirivalveametile. Praktiline koolitus, eriti IT-tehnoloogia kasutamise osas, oli väga huvitav ja visiit oli väga sisukas.