Suursaadik hr Kitaoka kümnes visiit Tartusse, Lõuna-Eesti suurimasse maakonnakeskusesse (I osa: Jaan Poska Gümnaasiumi külastus)

2021/10/13
Koos õpilastega, kes tulid loengut kuulama
Kohtumine jaapani keelt õppivate koolinoortega
13.-14. oktoobril külastas suursaadik hr Kitaoka kümnendat korda Tartut, Lõuna-Eesti suurimat maakonnakeskust.
Lisaks suursaadikule osales saatkonna avalike suhete valdkonna eest vastutav teine sekretär hr Toshifumi Ito.
Pärast väljasõitu oma Tallinnas asuvast residentsist saabus suursaadik kõigepealt Jaan Poska Gümnaasiumisse. Sõit kestis kaks tundi ja viisteist minutit.  
Gümnaasium asub hoones, mis on ajalooliselt märgilise tähtsusega, kuna siin allkirjastati Tartu Rahu leping. Allkirjastamine toimus 2.veebruaril 1920.aastal, mil raske Vabadussõda oli just lõppenud.
Gümnaasium sai nime Tartu Rahu allkirjastanud Jaan Poska järgi. 
Suursaadikul on olnud kindel soov esineda mainekas Jaan Poska Gümnaasiumis juba Eestisse saabumisest alates ning nüüd sai oodatud loeng teoks. 
Direktor pr Mari Roostik võttis suursaadiku vastu ja juhatas ta aulasse, kus õpilased juba ootasid. 
Oma ettekandes “Mis on Jaapan? Saareriik, nii müstiline” andis ta ülevaate Jaapani kohta.
Suursaadiku sõnul peetakse Jaapanit homogeenseks riigiks, kuid tegelikult on Jaapan väga mitmekesine.
See tuleneb suurest geograafilisest liigendatusest. Mägede ja jõgede rohkuse tõttu on ka lähestikku asuvad piirkonnad väga erinevad. 
Esitluse teises osas rääkis suursaadik rahvastiku arvu vähenemise ja majanduslangusega seotud raskustest, millega Jaapan silmitsi seisab.
Ta tõdes, et Jaapanis on nüüd veel suurem rõhuasetus digitaliseerimisel, mis on ka võtmetähtsusega nende probleemide ületamisel, ning rõhutas, et Eestilt kui enim digitaliseerunud riigilt on Jaapanil veel palju õppida.
Esitluse lõppedes küsisid õpilased suursaadikult Jaapani kohta palju küsimusi.
Õpilaste aktiivsus ja suurepärane inglise keele oskus tegid hr Kitaokale suurt rõõmu.
Pärast loengut juhatas pr Roostik suursaadiku Tartu Rahu tuppa, kus toimus kohtumine õpilastega. 
Ruumi seintel olid mustvalged pildid Eesti-Vene vaherahu läbirääkimistest ja Tartu Rahu lepingu sõlmimisest. Suursaadikule avaldasid need Eesti ajaloo üht tähtsaimat sündmust tähistavad fotod sügavat muljet.
Seejärel toimus kohtumine Jaan Poska Gümnaasiumis jaapani keelt õppivate noorte ja nende õpetaja pr Eri Miyanoga, kes annab jaapani keele tunde ka Tartu Ülikoolis.   
Õpilased tutvustasid end ja rääkisid, mis neile Jaapani puhul kõige enam huvi pakub.

Suursaadik hr Kitaoka tänab gümnaasiumi direktorit pr Roostikut koolikülastuse korraldamise eest praegusel koroonapandeemia ajal ning õpilasi aktiivse osavõtu eest.