Suursaadik hr Kitaoka esines Tallinna ülikoolis ettekandega „Loeng 100 aastat kestnud sõprussuhete tähistamiseks Eesti ja Jaapani vahel“

2021/10/11
„Loeng 100 aastat kestnud sõprussuhete tähistamiseks Eesti ja Jaapani vahel“
Koos osalejatega
11.oktoobril külastas suursaadik Tallinna Ülikooli. Pärast pr Margit Juurika jaapani keele tundi esines suursaadik hr Kitaoka ettekandega „Loeng 100 aastat kestnud sõprussuhete tähistamiseks Eesti ja Jaapani vahel“
Lisaks suursaadikule osalesid ka asejuht pr Yuki Sakai, kultuuri ning avalike suhete valdkonna eest vastutav teine sekretär hr Toshifumi Ito ja pr Made Leene Truu.
Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikooli on tähtsaimad akadeemilise elu keskused Eestis. 
Seetõttu on suursaadikul juba alates Eestisse saabumisest olnud kindel soov pidada Jaapanit tutvustavad loengud mõlemas ülikoolis ning nüüd on see ka täitunud.
Suursaadik meenutas, et eelmise aasta jaanuaris toimunud kohtumisel endise Tallinna Ülikooli rektori hr Tiit Landiga lepiti kokku loengu korraldamises. Sellele järgnes koroonapandeemia, mistõttu tuli loeng ära jätta. Suursaadikul on hea meel, et loeng toimus veel sel sügisel, kuna nii jäi see ka Eesti-Jaapani sõprussuhete 100.aastapäeva tähistamise perioodi. 
Suursaadiku loengu juhatas sisse pr Juurikas.
Oma ettekande esimeses osas andis suursaadik ülevaate Jaapanist kui kultuuriliselt väga mitmekesisest riigist. Ta tõi esile, et riigi arengus on olulist rolli mänginud geograafiline liigendatus ning ajalugu. 
Teises osas selgitas ta, et praegu seisab riik silmitsi majanduslangusest tingitud raskustega ning nende probleemide ületamisel on võtmetähtsusega digitaliseerimine. Kolmandas osas rääkis suursaadik Eesti-Jaapani suhtetest ja rõhutas kahepoolsete suhete arendamise olulisust. Neljandas osas puudutas ta oma 25 aasta tagust Eesti külastust. 
Suursaadik avaldas lootust, et juubeliaasta saab olema Jaapani-Eesti suhete edasise arengu hüppelauaks ning järgmise saja aasta jooksul tugevnevad kahepoolsed suhted veelgi. 
Ettekandele järgnes arutelu. Suursaadikule tegi heameelt, et publiku küsimusi tuli palju rohkem, kui ta oleks osanud oodata.
Lõpuks tehti sõbralikus õhkkonnas mõned mälestusfotod. 
Suursaadikule valmistas suurt rõõmu, et eelmise aasta jaanuaris kokku lepitud loeng leidis viimaks aset.  
Suursaadik hr Kitaoka tänab pr Juurikat väga hea modereerimise ning õpilasi aktiivse osavõtu eest ka praegusel koroonapandeemia ajal.