Suursaadik hr Kitaoka kohtus EAS-i juhatuse esimehe hr Peeter Raudsepa ning asutuse allüksuse kahe direktori hr Korgi ja pr Tanakaga

2021/9/1
Koos külalistega
1.septembril kohtus suursaadik hr Kitaoka oma residentsis EAS-i juhatuse esimehe hr Peeter Raudseppa, EAS-i Investeeringute keskuse direktori hr Kaspar Korki ja Jaapani turu eest vastutavat direktori pr Kyoko Tanakaga, kes töötab EAS-i Jaapani kontoris. 
Saatkonna poolt osalesid lisaks suursaadikule asejuht pr Yuki Sakai ning majandusvaldkonna eest vastutav teine sekretär hr Tomoya Shigenari.
Kyoko Tanaka, kes töötas varem Realeyes’I Jaapani tütarfirma tegevdirektorina. Realeyes on Eesti firma, millel on partnerlussuhted Jaapani ettevõttega NEC. 
USA, Ühendkuningriigi, Jaapani ja Eesti turgudega hästi kursis oleva pr Tanaka töölekutsumisega loodab EAS panustada kahe riigi majandussuhete arendamisesse.

Suursaadiku residentsi ruumid olid hästi õhutatud ning osalejad olid paigutatud istuma nii, et üksteisega hoiti piisavat distantsi. 
Suursaadiku hinnangul on Jaapani valitsusel, kes avas 1.septembril uue riikliku asutuse, Jaapani Digiagentuuri, Eestilt kui enim digitaliseerunud riigilt digivaldkonnas veel palju õppida.
Eestis tihti kasutatavad innovaatilised lähenemised nagu blokiahela tehnoloogia ja “häkaton” (formaat, mille eesmärgiks on uuenduslike toodete loomisega panustada ettevõtlusesse) on andnud tõuke uuenduslike lahenduste väljatöötamiseks nii riigi- kui ka erasektoris. Kui need võetaks kasutusele ka Jaapanis tulevikus, oleks võimalik vähendada bürokraatiat.
Osalejad nautisid nii vestlust kui ka suursaadiku koka hr Takaaki Arai valmistatud autentseid Jaapani toite. Hr Arai sai hiljuti ka 2021. aasta Jaapani välisministri tunnustuse kui silmapistev Jaapani suursaadiku peakokk.

Suursaadik hr Kitaokale tegi heameelt võimalus arutada kahepoolset koostööd majandusvaldkonnas. Ta avaldas lootust, et tulevikus arenevad Eesti-Jaapani ärisuhted jõudsalt edasi, kuna selleks on loodud head eeldused ning külalised nõustusid suursaadikuga täielikult. 

Suursaadik tänab kogu südamest EAS-i juhatuse esimeest hr Peeter Raudseppa ning asutuse allüksuse kahte direktorit Kaspar Korki ja Jaapani turu eest vastutavat direktorit pr Kyoko Tanakat, et nad leidsid aega õhtusöögil osalemiseks.