Kultuur ja haridus

Stipendiumid

Jaapani valitsuse (MEXT) stipendiumid 2017. aastaks

Eesti õpilastele saavad kandideerida Jaapanis õppimiseks järgmistele stipendiumitele:

Taotluse esitamise tähtaeg on kõikidel stipendiumitel: 17. JUUNI, 2016 (reede)
Kõik nõutud dokumendid peavad korrektselt täidetuna jõudma selleks kuupäevaks Jaapani saatkonda, kas otse või sihtasutuse Archimedesvahendusel.

Lisateave stipendiumide kohta, avalduste vormid:

Bakalaureuseõppe  õpilased

Juhend                                    (Guidelines)
Avaldus                                   (Application Form)
Õppeasutuse eelistus               (Placement Preference Form)
Tervisetõend                           (Health Certificate Form)

Magistriõppe õpilased

Juhend                                   (Guidelines)
Avaldus                                  (Application Form)
Õppeasutuse eelistus              (Placement Preference Form)
Eriala ja uurimistöö plaan        (Field of Study and Study Program)
Soovituskiri                            (Recommendation Letter)
Vastuvõtu kinnitus                  (Acceptance Letter)
Tervisetõend                          (Health Certificate Form)

Kutsekolledž

Juhend                                   (Guidelines)
Avaldus                                  (Application Form)
Erialade nimekiri                     (Fields of Study)
Tervisetõend                          (Health Certificate Form)

Tehnikakolledž

Juhend                                   (Guidelines)
Avaldus                                  (Application Form)
Erialade nimekiri                     (Fields of Study)
Tervisetõend                           (Health Certificate Form)

Küsimuste korral kirjutage aadressil culture@ti.mofa.go.jp.

Jaapani valitsuse stipendiumid

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi (the Japan Foundation 国際交流基金) programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides. Nende õppe-ja kultuurivahetusprogrammide peamiseks eesmärgiks on edendada jaapanlaste ja eestlaste teineteisemõistmist, julgustada paremini mõistma Jaapanit ning edendada rahvusvahelist koostööd.

MEXT stipendiumi programmid

Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeerium (MEXT) pakub Eestis kuute erinevat stipendiumi:

• Magistriõppe programm (Research Students 研究留学生)

• Bakalaureuseõppe programm (Undergraduate Students 学部留学生)

• Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship 専修学校留学生)

• Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship 高等専門学校留学生)

• Programm Jaapani-uuringutele spetsialiseerunud üliõpilastele (Japanese Studies Students 日本語・

日本文化研 修留学生)

• Õpetajate õppeprogramm (Teacher Training Students 教員研修留学生)

Käimasolevatest ja saabuvatest taotlusvoorudest teavitame kõiki saatkonna kodulehel rubriigis „Teated“ ja saatkonna Facebooki leheküljel. Kandideerimiseks palun pöörduge Jaapani saatkonna või sihtasutuse Archimedes poole.

NB! Info programmide kohta võib igal aastal muutuda.

Kasulik info:

Study in Japan

Japan Student Services Organization (JASSO)

Global 30 (Study in English at Japanese Universities)

MEXTi varasemate aastate eksamiküsimuste näidised

Japan Foundation