Suursaadik hr Kitaoka üheksas visiit Tartusse, Lõuna-Eesti suurimasse maakonnakeskusesse (I osa Geenilabori külastus)

2021/8/23
Koos prof Mait Metspalu ja prof Tõnu Eskoga
Koos prof Andres Metspaluga
23. augustil külastas suursaadik hr Kitaoka üheksandat korda Tartut, Lõuna-Eesti suurimat maakonnakeskust.
Jaapani suursaatkonnast osales väljasõidul lisaks suursaadikule ka poliitika- ja majandusosakonna referent ning ka arst dr Hiroshi Takenaka.
 
Sõit Tallinnast Tartusse algas juba varahommikul. Esimesena külastas suursaadik Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramut. 
TÜ Eesti Geenivaramus võtsid suursaadiku vastu asutuse direktor prof Andres Metspalu, tema poeg prof Mait Metspalu, kes on Tartu Ülikooli Genoomika instituudi direktor, ja inimesegenoomika professor Tõnu Esko.
Eesti Geenivaramu on Genoomika instituudi allüksus.
 
Käesolev külastus oli teine Jaapani suursaadiku visiit Geenivaramusse. Esimene visiit toimus kuus aastat tagasi.
Suursaadikule ning dr. Takenakale, kes on hariduselt arst, tutvustasid Geenivaramu tööd prof Metspalu ja prof Esko.
Geenivaramu asutati 2001. aastal ning aasta hiljem rajas teadusasutus riikliku biopanga, millega on liitunud juba üle 200 000 eestimaalase ehk ligi 20% Eesti täisealisest elanikkonnast.
Geenivaramu andmebaas võimaldab lähemalt uurida mitmeid terviseteemasid, näiteks patsiendile tema geeniandmetest lähtuvalt parimate ravimite ja efektiivseima ravi leidmine ning haiguste parem ennetamine.
Teadusasutus on välja töötamas digilahendust geeniandmete lülitamiseks riiklikku tervishoiusüsteemi, et tulevikus võimaldada geeniandmete sidumist süsteemis olevate terviseandmetega.
Uus lahendus peaks valmima 2023. aastal.
Briifingule järgnes ringkäik, mida juhtis prof Andres Metspalu. Muuhulgas külastati selle käigus ka Geenivaramu keldris asuvaid hoidlaid, kus säilitatakse geeniproove.
Suursaadik hr Kitaokal on seni olnud võimalus tutvuda mitmete tulevikutehnoloogiaid arendavate innovaatiliste asutustega Eestis.
Ka seekordne külastus Geenivaramusse oli suursaadiku jaoks justkui pilguheit meditsiini tulevikku.
Suursaadik hr Kitaoka tänab Genoomika instituudi ja Geenivaramu töötajaid sooja vastuvõtu eest.
Suursaadikule teeb suurt heameelt, et prof Andres Metspalu, prof Mait Metspalu ja prof Tõnu Esko leidsid aega kohtumiseks praegusel koroonapandeemia ajal.